Ambulanceverpleegkundige

Opleidingsniveau:

Vanaf Array

Salarisindicatie:

Arbeidsmarkt:

In het kort ...

Welke benaming gebruik jij voor een ambulanceverpleegkundige? Want ook voor dit beroep zijn er verschillende bewoordingen en gerelateerde beroepen te vinden. Hier vind je ons overzicht: ambulanceverpleegkundige.

Zoals de naam van het beroep ambulanceverpleegkundige wellicht al enigszins doet vermoeden, is een ambulanceverpleegkundige een verpleegkundige die met een ambulance meerijdt naar patiënten. Op de plek van bestemming voorziet een de verpleegkundige een patiënt direct van eerste hulp en probeert de verpleegkundige de patiënt te stabiliseren voor het vervoer naar het ziekenhuis.

In sommige gevallen is een ritje naar het ziekenhuis onnodig en zal de patiënt thuis behandeld worden. Een huisarts neemt het vaak van een ambulanceverpleegkundige over op het moment dat een patiënt niet mee hoeft naar het ziekenhuis. Verwar het beroep ambulanceverpleegkundige niet met het beroep ambulancechauffeur, wat iets anders is. Een ambulancechauffeur wordt namelijk aangenomen om de ambulance te besturen en deze te onderhouden. In tegenstelling tot een ambulanceverpleegkundige zal een ambulancechauffeur enkel assisteren tijdens het verlenen van eerste hulp aan een patiënt.

De verpleegkundige is zelf de hoofdverantwoordelijke voor het verzorgen van de patiënt. Doordat je als ambulanceverpleegkundige iedere werkdag in andere situaties terecht kunt komen blijft het werk van een ambulanceverpleegkundige heel uitdagend en afwisselen. Het behandelen van gewonde patiënten op een festivalterrein vergt bijvoorbeeld een heel andere aanpak dan de verzorging van een patiënt in huis.

De werkdag van een ambulanceverpleegkundige

Een ambulanceverpleegkundige staat in een regionaal ambulancecentrum paraat om direct uit te kunnen rukken bij een melding vanuit de meldkamer. Afhankelijk van de melding wordt met hoge of gematigde snelheid naar de plek van bestemming gereden om een patiënt te verzorgen. Het is afhankelijk van het type opleiding wat je gevolgd hebt, welke behandelingen je tijdens een rit uit mag voeren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het Low Care- Medium Care- of B-vervoer en het zogenaamde High Care- of A-vervoer. De precieze verschillen tussen beide opleidingen wordt onder een volgend kopje beschreven.

In veel gevallen probeert een ambulanceverpleegkundige de patiënt zo goed mogelijk te helpen op de plek waar de patiënt zich bevindt. Het is dus niet per definitie nodig om een patiënt naar een ziekenhuis in de buurt te vervoeren met een ambulance. Mocht dit wel noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld omdat een ambulanceverpleegkundige de patiënt niet volledig kan behandelen op de plek waar deze zich bevindt, dan zal de verpleegkundige de patiënt stabiliseren. Om verder lichamelijk letsel tegen te gaan is het erg belangrijk dat een patiënt gestabiliseerd wordt voordat deze naar het ziekenhuis wordt vervoerd. Tijdens de rit naar het ziekenhuis kan een ambulanceverpleegkundige verdere behandelingen uitvoeren. In het ziekenhuis zelf wordt de zorg over de patiënt overgenomen door patiënten in het ziekenhuis.

Opleidingen voor ambulanceverpleegkundige volgen

Binnen de ambulancezorg wordt onderscheid gemaakt tussen twee types ambulanceverpleegkundigen, die ieder een eigen opleiding volgen. De ene opleiding richt zicht op het Low Care-, Medium Care- of B-vervoer en de andere opleiding op het High Care- of A-Vervoer. Onder de eerste categorie vallen de ambulanceverpleegkundigen die alleen geplande ritten uitvoeren, voor mensen die niet met een taxi vervoerd kunnen worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor patiënten die afhankelijk zijn van een zuurstoftoediening en zodoende per ambulance naar een andere plek vervoerd moeten worden. Dit zijn geen spoedritten en vergen een andere aanpak dan de ritten onder het High Care- of A-vervoer.

De tweede opleiding richt zich zowel op de geplande ritten die ook door een Low Care-ambulanceverpleegkundige kunnen worden uitgevoerd, als ook op de spoedeisende ritten. Bij een spoedeisende rit wordt met een hoge snelheid naar een patiënt gereden, waarbij een ambulanceverpleegkundige direct passende eerste hulp op de patiënt toe moet passen. De verpleegkundige is in zo’n geval namelijk de eerste verantwoordelijke voor het welzijn van een patiënt.

Pas later zal deze verantwoordelijkheid worden overgedragen aan een huisarts of verpleegkundigen in het ziekenhuis. Bij een spoedeisende rit kan het gaan om patiënten met een hartinfarct, patiënten die betrokken zijn geraakt bij een verkeersongeval, of patiënten die het plotseling erg benauwd hebben gekregen. In zo’n geval moet een ambulanceverpleegkundige de klachten van de patiënt vaststellen en een diagnose stellen. Op basis van die diagnose wordt een vast protocol gevolgd om de patiënt te kunnen behandelen. In sommige gevallen zal de verpleegkundige de patiënt op de locatie behandelen. In alle andere gevallen wordt de patiënt meegenomen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Uniek aan een ambulanceverpleegkundige is dat een ambulanceverpleegkundige een van de weinigen is die een medische diagnose mag stellen en de bijbehorende medicatie toe mag dienen, zonder tussenkomst van een arts. Mocht er sprake zijn van een zeer groot ongeluk, dan kan de ambulanceverpleegkundige worden bijgestaan door het MMT, wat staat voor Mobiel Medisch Team.

Past het beroep ambulanceverpleegkundige bij mij?

Om succesvol te zijn in het beoefenen van het beroep ambulanceverpleegkundige mag je allereerst geen angst hebben voor bloed of wonden. Dit geldt overigens niet alleen voor het beroep ambulanceverpleegkundige, maar ook voor alle andere rollen als verpleegkundige. Denk aan het werk van een verpleegkundige in het ziekenhuis zelf. Daarbij moet je snel kunnen schakelen. Tussen de oproep vanuit de meldkamer en het moment dat je bij een patiënt aankomt zit vaak niet meer dan tien tot vijftien minuten, waarna je direct moet beginnen met het stellen van een diagnose en het opstarten van het toedienen van de benodigde medicatie. Zeker bij levensbedreigende situaties kan dit stressvolle momenten met zich meebrengen. Wanneer je goed overweg kunt met stressvolle situaties, met bloed en met mensen die gewond zijn, dan past dit beroep goed bij je! Dit geldt zeker als je het leuk vindt om andere mensen te verzorgen.

Vacatures voor een ambulanceverpleegkundige

Vaak is het aantal vacatures voor een ambulanceverpleegkundige beperkt. Dit komt door het feit dat het aantal ambulanceposten in Nederland nauwelijks wordt uitgebreid en veel ambulanceverpleegkundigen tot hun pensioen actief blijven. De kans dat er banen als ambulanceverpleegkundige vrijkomen is hierdoor beperkt. Wel worden er vacatures aangeboden voor verpleegkundigen in het ziekenhuis. Veel mensen kiezen ervoor om eerst als verpleegkundige in het ziekenhuis aan de slag te gaan en dit later te veranderen naar het beroep ambulanceverpleegkundige. Voor het beroep ambulanceverpleegkundige en verpleegkundige in het ziekenhuis heb je dezelfde opleiding nodig, namelijk hbo-verpleegkunde. Deze opleiding wordt in verschillende Nederlandse steden aangeboden.

Plaats een reactie