Budgetcoach

Opleidingsniveau:

Vanaf Array

Salarisindicatie:

€ 2000 - 4000

Arbeidsmarkt:

Onbekend

In het kort ...

Een budgetcoach is een professional die mensen helpt bij het beheren en organiseren van hun financiën om zo hun budget effectief te beheren en financiële problemen te voorkomen of op te lossen.

Welke benaming gebruik jij voor een budgetcoach? Want ook voor dit beroep zijn er verschillende bewoordingen en gerelateerde beroepen te vinden. Hier vind je ons overzicht: financieel adviseur, schuldhulpverlener, geldcoach.

Een budgetcoach zorgt voor een goede balans tussen inkomsten en uitgaven. Steeds meer mensen raken in financiële problemen en krijgen te maken met een bewindvoerder of budgetcoach. Dit kan te maken hebben met verkeerde keuzes, persoonlijke omstandigheden, maar ook het niet om kunnen gaan met geld. Mensen die financiële problemen willen voorkomen of schulden hebben, schakelen een budgetcoach in. Het werk als budgetcoach is een grote uitdaging. Daarnaast biedt het voldoende afwisseling, iedere dag weer.

Taken van een budgetcoach

De budgetcoach is het eerste aanspreekpunt bij financiële zaken. Zo helpt deze om de financiën van de cliënt op orde te krijgen. Je biedt creatieve oplossingen voor nu en in de toekomst. Daarnaast help je de cliënt met het vinden van een nieuwe baan en het verkrijgen van tegemoetkoming wanneer hier recht op is.

Als budgetcoach begin je met een intakegesprek om de financiële situatie in kaart te brengen. Je verzamelt alle inkomen en uitgaven en weegt deze tegen elkaar af. Vaak krijg je zo snel inzicht in de problematiek. Vervolgens maak je een plan van aanpak en legt dit schriftelijk vast. Dit plan wordt altijd met de cliënt besproken. In het geval van schulden tref je regelingen met de schuldeisers. Dit is belangrijk om de financiële druk bij de cliënt weg te halen.

Als budgetcoach help je de cliënt met het bijhouden van een goede administratie. Je geeft tips en, indien het de cliënt niet zelf lukt, ondersteun je hem/haar. Ook geef je tips met betrekking tot het besparen van geld. Veel cliënten zijn oververzekerd of hebben een duur abonnement, bijvoorbeeld op een tijdschrift of de sportschool. Voor veel mensen is het moeilijk om hier afstand van te doen, omdat ze niet in de gaten hebben dat deze zaken niet per se nodig zijn. Je richt je dan ook op gedragsveranderingen bij de cliënt.

De cliënt krijgt aan de hand van het opgestelde plan een nieuw maandelijks budget. Hier moet de cliënt mee om leren gaan, vaak ligt het maandbedrag een stuk lager dan hij of zij gewend was. Als budgetcoach motiveer je en leer je de cliënt omgaan met valkuilen. Je controleert het budget maandoverzicht en eventueel het jaaroverzicht.

Heeft de cliënt voldoende kennis in huis om zijn eigen financiële situatie op de rit te houden, dan zit het werk van de budgetcoach er bijna op. De laatste fase bestaat uit nazorg, waarbij je de cliënt nog slechts gedeeltelijk ondersteunt en coördineert. De afspraken zijn in deze laatste fase minder frequent of verlopen alleen nog maar telefonisch of via de e-mail. Uiteraard kan de cliënt nog wel bij je terecht wanneer deze vragen heeft.

Vaardigheden en competenties

Een budgetcoach heeft een reeks van competenties en vaardigheden nodig om cliënten effectief te begeleiden bij hun financiële beheer:

  1. Kennis van persoonlijke financiën: Inzicht in budgettering, schuldenbeheer, sparen, en andere aspecten van persoonlijke financiën.
  2. Empathie en actief luisteren: Het vermogen om de situatie en behoeften van cliënten te begrijpen en empathisch te reageren.
  3. Communicatievaardigheden: Duidelijk en effectief kunnen communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, om financiële concepten en adviezen over te brengen.
  4. Analytische vaardigheden: Het kunnen analyseren van financiële informatie om gepaste adviezen en plannen op te stellen.
  5. Geduld en motiverende vaardigheden: Cliënten kunnen aanmoedigen en motiveren om hun financiële gedrag te veranderen en doelen te bereiken.
  6. Organisatie- en planningsvaardigheden: Efficiënt kunnen plannen en organiseren om cliënten systematisch te begeleiden en hun voortgang bij te houden.
  7. Discretie en vertrouwelijkheid: In staat zijn om vertrouwelijke financiële informatie te beheren met respect voor de privacy van de cliënt.

Geschikte persoonstypen voor het beroep budgetcoach

DISC-type

Wil jij graag weten of je wel het juiste DISC-type bent voor het beroep budgetcoach? Houd er rekening mee dat sommige van deze aspecten, zoals Enneagram type, DISC kleur en MBTI type, subjectief en niet specifiek voor elk beroep zijn.

Groen (Stabiliteit - S):

Kenmerken: Geduldig, betrouwbaar, praktisch, behulpzaam.

Geschikt voor beroepen die stabiliteit, consistentie en een zorgzame houding vereisen. Bijvoorbeeld: verpleegkundige, administratief medewerker, klantenservice, maatschappelijk werker, HR-medewerker.

Blauw (Conformisme - C):

Kenmerken: Nauwkeurig, analytisch, systematisch, diplomatiek.

Geschikt voor beroepen waarin aandacht voor detail, nauwkeurigheid en analytisch denken belangrijk zijn. Bijvoorbeeld: accountant, ingenieur, programmeur, wetenschapper, data-analist.

Het is belangrijk om op te merken dat hoewel bepaalde DISC-kleuren kunnen corresponderen met kenmerken die nuttig zijn in bepaalde beroepen, individuen met een verscheidenheid aan DISC-typen succesvol kunnen zijn in allerlei soorten werk. DISC is meer een hulpmiddel voor zelfbewustzijn en teamdynamiek, en minder een strikte richtlijn voor beroepskeuze.

Weet je niet zeker wat voor DISC-type jij bent, doe dan een DISC persoonlijkheidstest!

Enneagram Type

Of wil jij juist graag weten of je wel het ideale Enneagram-type bent voor het beroep budgetcoach?

Type 1 - De Perfectionist:

Kenmerken: Consciëntieus, verantwoordelijk, verbeteringsgericht.

Geschikt voor beroepen waar nauwkeurigheid en hoge kwaliteitsnormen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld: auditor, redacteur, ingenieur, kwaliteitscontroleur.

Type 2 - De Helper:

Kenmerken: Zorgzaam, interpersoonlijk georiënteerd, behulpzaam.

Geschikt voor beroepen waarin zorg en ondersteuning centraal staan. Bijvoorbeeld: verpleegkundige, leraar, klantenservice, maatschappelijk werker.

Hoewel bepaalde Enneagramtypes goed passen bij sommige banen of beroepen, kan iedereen met elk Enneagramtype in veel verschillende beroepen succes hebben. Het Enneagram helpt vooral bij zelfkennis en kan je daarbij helpen bij kiezen van een baan.

Weet je niet zeker wat voor Enneagram-type jij bent, doe dan een Enneagram test!

MBTI Type

Ook als je wil weten of jij wel het MBTI-type bent voor het beroep budgetcoach vind je hier!

ISTJ (Logistiek Medewerker):

Kenmerken: Praktisch, betrouwbaar, georganiseerd.

Geschikt voor boekhouding, administratie, IT-beheer.

ESTJ (Uitvoerder):

Kenmerken: Praktisch, geordend, assertief.

Geschikt voor management, rechtshandhaving, financiën.

Het is belangrijk om te onthouden dat MBTI-persoonlijkheidstypen algemene richtlijnen zijn en dat individuen van elk type succesvol kunnen zijn in een breed scala aan beroepen. Persoonlijke interesses, vaardigheden en andere factoren spelen ook een grote rol bij het kiezen van een carrière.

Weet je niet zeker wat voor MBTI-type jij bent, doe dan een MBTI test!

Wie schakelt een budgetcoach in?

Mensen met financiële problemen vertrouwen op de ondersteuning van een budgetcoach. Het gaat hierbij om schulden die nog te overzien zijn. Mensen in de schuldsanering komen niet bij een budgetcoach terecht maar krijgt hulp van een aangewezen schuldhulpverlener.

Iedereen kan een budgetcoach inschakelen. Het zijn vaak mensen met een laag inkomen en te hoge uitgaven die in financiële problemen raken. Het kan hierbij gaan om gezinnen met of zonder kinderen, alleenstaanden, jongeren of ouderen. Ook voor mensen met een beperking biedt een budgetcoach de juiste hulp en ondersteuning.

Salaris van de budgetcoach

De budgetcoach is vaak als zelfstandige aan de slag. Dit kan gaan om een eenmanszaak, maar ook bijvoorbeeld om een vof of bv. Daarnaast is het mogelijk om in dienst te treden bij een groter kantoor. Ben je in loondienst, dan ontvang je op zijn minst het minimumloon. De werkgever kan besluiten om een hogere vergoeding toe te kennen. Een budgetcoach met afgeronde hbo-opleiding verdient vaak meer dan een mbo geschoolde budgetcoach. Als zelfstandige bepaal je je eigen salaris. Het is belangrijk om met gemaakte kosten rekening te houden. Dit zijn onder andere reiskosten, kantoorbenodigdheden of kosten voor je kantoor. Veel mensen die een budgetcoach inschakelen hebben niet veel financiële ruimte. Het is daarom niet reëel om een zeer hoog uurtarief te hanteren. In sommige gevallen krijgt de cliënt de kosten vergoedt, bijvoorbeeld via de gemeente of de werkgever. Daarnaast zijn er budgetcoaches die als vrijwilliger aan de slag gaan. In dit geval ontvang je geen salaris, hooguit een vergoeding voor de gemaakte kosten.

Arbeidsvoorwaarden

Ben je in loondienst, dan zijn de arbeidsvoorwaarden van toepassing zoals die door de werkgever zijn opgesteld. Ben je zelfstandig ondernemer, dan heb je niet te maken met arbeidsvoorwaarden.

Overkoepelende organisaties

Er zijn weinig organisaties of overkoepelende organisaties voor budgetcoaches. Mijn Budgetcoach is een landelijk netwerk waar gecertificeerde budgetcoaches bij zijn aangesloten. Deze werken op basis van franchise. Dit geeft vooral voor de beginnende budgetcoach meer zekerheid. Daarnaast is er de Nederlandse vereniging van budgetcoaches, deze gaan de strijd aan tegen malafide budgetcoaches.

Studie en opleiding budgetcoach

Om budgetcoach te worden zijn er verschillende opleidingen en cursussen op mbo of hbo-niveau. De basisopleiding budgetcoaching behandelt de module SHV 3 met Kiwa certificering. Daarnaast zijn er diverse kortdurende en langlopende opleidingen. Een thuisstudie, soms in combinatie met in combinatie met klassikaal leren, is de meest gekozen opleiding. Een korte cursus is vooral bedoeld om de huidige kennis op te schroeven. Voor een opleiding of cursus op mbo-niveau is vaak geen vooropleiding vereist. Een opleiding op hbo-niveau vraagt de nodige voorkennis. Een opleiding of studie kan als aftrekpost voor de inkomstenbelasting worden opgegeven. Dit kan wanneer deze wordt ingezet voor het huidige of toekomstige beroep. Lees meer over budgetcoach opleidingen.

Budgetcoach vacatures

De meeste budgetcoaches gaan als zelfstandige aan de slag. Uiteraard is het mogelijk om bij een groter bureau of organisatie in dienst te gaan. Dit kan bijvoorbeeld via de gemeente of zorg verlenende instantie. Daarnaast zijn er diverse zelfstandige bureaus, verspreid over Nederland. Om meer kans te maken is het aan te raden een gedegen opleiding of studie te volgen. Met een certificaat of diploma toon je aan dat je over de nodige kennis bezit. Ervaring zal je in de praktijk moeten opdoen. Soms is er een optie om tijdelijk vrijwilligerswerk te verrichten, zodat je de nodige ervaring op je cv kunt bijschrijven.

Interview met een budgetcoach

Wil je weten wat het werk van een budgetcoach inhoudt en hoe een werkdag eruit ziet? In het interview met een budgetcoach lees je alles over de voor en nadelen van dit beroep.

Veelgestelde vragen

Er zijn specifieke opleidingen en cursussen voor budgetcoaching, vaak op MBO-niveau of via professionele opleidingsinstituten. Deze opleidingen richten zich op persoonlijke financiën, schuldhulpverlening en coachingvaardigheden.

Belangrijke eigenschappen van een budgetcoach zijn empathie, geduld, goed kunnen luisteren, analytische vaardigheden, en de bekwaamheid om helder en motiverend te communiceren. Discretie en het vermogen om vertrouwen te winnen zijn ook essentieel.

Budgetcoaches werken met een breed scala aan cliënten, variërend van individuen die moeite hebben met het beheren van hun financiën tot mensen die specifieke financiële doelen hebben, zoals schuldenvrij worden of sparen voor een specifiek doel.

Carrièremogelijkheden voor budgetcoaches omvatten werken voor financiële adviesbureaus, gemeentelijke kredietbanken, als zelfstandig consultant, of in samenwerking met schuldhulpverleningsinstanties. Er zijn ook mogelijkheden om door te groeien naar meer gespecialiseerde rollen in de financiële sector.

Plaats een reactie