Een apotheker is een medisch geschoolde dienstverlener die de bevoegdheid heeft om medicijnen voor te schrijven aan patiënten. Dit kan hij doen binnen een apotheek of binnen een ziekenhuis. Wil jij apotheker worden, dan dien je eerst een opleiding apotheker te volgen. Dit is een universitaire studie (bachelor) van ten minste 3 jaar, die eventueel aangevuld kan worden met een master van 2 of 3 jaar. Pas als je deze studie succesvol hebt afgerond kun je aan de slag als apotheker.

Werkzaamheden van een apotheker

De werkzaamheden van een apotheker staan in het teken van het verstrekken van medicijnen aan klanten en patiënten. Omdat het om een medisch specialisme gaat is het beroep van apotheker beschermd en kun je dat beroep alleen uitoefenen als je bevoegd bent, wat inhoudt dat je een BIG-registratie hebt en de benodigde diploma’s op zak hebt.

In de dagelijkse gang zal een apotheker werkzaam zijn binnen een apotheek of een ziekenhuis. Dit eerste kan bijvoorbeeld een buurtapotheek zijn, en het tweede kan een gespecialiseerde apotheek zijn binnen een ziekenhuis. De werkzaamheden van beide verschillen doordat andere soorten patiënten bediend worden.

In de buurtapotheken gaat het vaak om medicijnen die voorgeschreven zijn door de huisarts en makkelijk te distribueren zijn, dit zijn bijvoorbeeld vitamines, veel voorgeschreven soorten antibiotica en andere medicijnen. Terwijl in de ziekenhuisapotheek juist gespecialiseerd wordt voorgeschreven, dat wil zeggen dat de recepten per patiënt nauwkeurig geanalyseerd worden. Dat is belangrijk omdat patiënten die in het ziekenhuis liggen vaak een slechter functionerend immuunsysteem hebben en blootgesteld liggen aan allerlei factoren die invloed kunnen hebben op de werking van de medicijnen. Ook kunnen zij onbedoeld medicijncombinaties krijgen die schadelijk zijn. Om dit te voorkomen is een specialisme in ziekenhuisfarmacie nodig, en die vervolgstudies en richtingen kunnen gekozen worden binnen zowel de bachelor als de master van farmacie.

Voor wie is een opleiding apotheker?

De apothekersopleiding is voor iedereen die geïnteresseerd is in de distributie van medicijnen en het proces dat daaraan vooraf ligt, dus het analyseren van medicijnen en zelfs het ontwikkelen daarvan. De opties binnen deze branche zijn breed en er valt vaak een eigen richting te kiezen binnen de opleiding farmacie.

Uiteraard moet je compassie hebben met de wetenschap en de farmaceutische industrie. Doordat het banenperspectief breed is, kun je uiteindelijk op allerlei plekken terechtkomen; dat kan zijn in elke keten van het proces van ontwikkeling, dus dat kan zijn bij een farmaceutisch bedrijf waar je actief meehelpt aan de ontwikkeling van medicijnen door middel van wetenschappelijk onderzoek, maar dit kan ook juist het distributieproces zijn, waarbij je dus ervoor zorgt dat medicijnen op de juiste plek terecht komen en dat de geschikte middelen worden voorgeschreven aan de juiste patiënten. Verder kun je ook besluiten om door te leren en uiteindelijk terecht te komen in een functie die al deze factoren combineert.

Mbo-, hbo- of wo-niveau?

De opleiding farmacie is een opleiding op wo-niveau. Dat houdt in dat je over een vwo-diploma moet beschikken om je aan te melden bij de opleiding. Er zitten ook eisen aan dit diploma. Je moet bijvoorbeeld het vakkenpakket Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek gevolgd hebben op de middelbare school om aangenomen te worden op de opleiding. De universitaire opleiding farmacie is in Nederland beschikbaar in Groningen en Utrecht.

Mocht je niet beschikken over een vwo-diploma, dan is vaak een hbo-diploma ook een middel om binnen te komen in de studie. Als je daar ook niet over beschikt, dan zijn er nog meer opties om werkzaam te worden binnen een apotheek, zoals de opleiding apothekersassistent, dit is een opleiding van het niveau mbo 4. De cursus apotheker of opleiding om apothekersassistent te worden kun je volgen bij onder andere LOI en duurt 24 maanden. Je kunt deze zowel volgen via klassikale lessen als via een thuisstudie. Als je slaagt krijg je een mbo-diploma dat erkend is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit is een zeer geschikt alternatief voor de studie farmacie, omdat je hierbij ook de kneepjes van het vak leert en een goed banenperspectief hebt. Bovendien zijn er aanvullende modules die vrijheid bieden in de te kiezen leerpakketten.

Theorie en praktijk

De apotheker opleiding, oftewel farmacie, is zowel theoretisch als praktisch gericht. Het is belangrijk om de theorie achter alle geneesmiddelen te weten en hun werking ervan. Ieder medicijn is anders en grijpt aan op een andere manier in het lichaam. In de verschillende groepen antibiotica zitten bijvoorbeeld veel verschillen en ieder middel heeft een andere methode om bacteriën te bestrijden. Als apotheker is het jouw taak om de juiste medicijnen voor te schrijven. Voordat je dat kunt doen is soms laboratoriumonderzoek nodig om te onderzoeken met welke bacterie-infectie de patiënt te maken heeft. Afhankelijk van de soort bacterie kun je een geschikt geneesmiddel selecteren en voorschrijven.

Vooral in het ziekenhuis worden deze onderzoeken in het laboratorium uitgevoerd, omdat patiënten daar meer complexere infecties hebben. Bij buurtapothekers worden vaak antibiotica voorgeschreven die een breed spectrum hebben en dus werkzaam zijn tegen meerdere soorten bacteriën. Het voorschrijven van meer specifieke antibiotica is dan de stap die genomen wordt als deze eerste lijn van antibiotica niet werkt.

Qua opleidingsstructuur is het eerste jaar voornamelijk theorie in de vorm van colleges en de jaren daarop zijn een combinatie van theorie en praktijk. Deze praktische handelingen in laboratoria en onderzoek zijn een belangrijk onderdeel van de studie en zullen daarom vaak behandeld worden. Maar de link tussen de theorie blijft altijd goed zichtbaar en daarom is deze studie een perfecte mengelmoes van beide leervormen.

Na afronding van de opleiding

Na het behalen van zowel de bachelor als de master, kun je aan de slag als apotheker. Er zijn meerdere mogelijkheden als het gaat om invulling aan het beroep van apotheker. Je kunt bijvoorbeeld gaan werken bij een apotheek in de buurt of juist jezelf nog meer specialiseren door aanvullende opleidingen of cursussen te volgen of werkzaam te gaan binnen een ziekenhuis, privékliniek of farmaceutisch bedrijf. Aan dit alles gaat uiteraard het sollicitatieproces vooraf en daarvoor kun je de vacatures apotheker raadplegen. Ben je dus al in de fase waarin je afgestudeerd bent? Raadpleeg dan zeker de vacatures.

Plaats een reactie