Kom je graag in contact met mensen? Houd je van autorijden? En weet je altijd de snelste routes te vinden naar een bestemming? Dan is een opleiding taxichauffeur zeker iets voor jou. Met deze opleiding wordt je klaargestoomd om te kunnen gaan werken als taxichauffeur. Dit beroep heeft veel voordelen, zoals dat je vaak vrij bent in de te kiezen werkuren en daarnaast kom je vaak in de buitenlucht en in contact met leuke en interessante mensen.

Als je taxichauffeur wil worden is een opleiding eigenlijk een noodzaak. Dit komt omdat je een examen tot taxichauffeur moet volgen bij het CBR. En pas als je dit examen succesvol hebt afgerond, ben je een bevoegd chauffeur. Om dit examen te halen heb je echter de benodigde kennis nodig, en die leer je tijdens de opleiding taxichauffeur. Tot slot ben je deze opleiding ook nodig voor het behalen van je taxipas.

Voor wie is de opleiding?

De opleiding taxichauffeur is er voor iedereen. De enige voorwaarde is dat je een geldig rijbewijs hebt. Verder moet je ook een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) aanvragen en beschikken over een Gezondheidsverklaring. Dit zijn de minimale ingangseisen voor het aanvragen van het uiteindelijke benodigde CCV-certificaat, dat jou bevoegdheid geeft te mogen werken als taxichauffeur.

Mbo- of hbo-niveau

Een opleiding taxichauffeur heeft geen specifiek niveau. Weliswaar krijg je bij afronden een certificaat of diploma, maar het uiteindelijke doel van de opleiding taxichauffeur is de benodigde kennis in huis halen om uiteindelijk voor het examen van het CBR te slagen. Deze opleidingen taxichauffeur zijn in heel Nederland te volgen binnen verschillende rijscholen of onderwijsinstellingen, zowel in de vorm van een thuisstudie als een klassieke studie.

Inhoud van de opleiding

Het doel van de opleiding taxichauffeur is dus voldoende kennis vergaren om te slagen voor het examen. Tijdens de cursus krijg je ruim voldoende mogelijkheden om dit te doen, zowel in de vorm van theoretische kennis als praktische opdrachten en casussen.

De inhoud is er dus op gericht om jou tot een vaardige taxichauffeur te maken, en dat is nodig omdat je tijdens de werkzaamheden met allerlei zaken rekening moet houden en kan stuiten tegen allerlei soorten problemen. Zo moet je bijvoorbeeld weten hoe je om moet gaan met storingen in de auto of het apparatuur en moet je weten hoe je het beste de snelste route naar een eindbestemming krijgt.

Verder is het beroep van taxichauffeur heel sociaal en krijg je te maken met allerlei soorten mensen die op een gegeven moment niet tevreden zijn en in conflict gaan. Als taxichauffeur moet je daar mee om kunnen gaan; dat leer je tijdens de opleiding.

Theorie en praktijk

De opleiding taxichauffeur is een mengelmoes van theorie en praktijk. Hoewel het vak zelf vooral praktisch werk is, is het belangrijk om de theoretische kennis te bezitten. Deze kennis leer je tijdens de colleges en lesuren van de opleiding.

Hetgeen je leert is breed, vooral omdat er veel aspecten samenhangen met het vak van taxichauffeur. Het is niet alleen voor een gedeelte technisch, maar ook zakelijk en vooral sociaal. Je zult veel in aanraking komen met mensen, die ieder hun eigen wensen hebben en het is jouw taak als taxichauffeur hen zo goed mogelijk te bedienen om optimale tevredenheid te behouden. Buiten dat is het ook een technisch beroep, omdat jouw auto niet alleen een technisch middel is, maar ook je bestaansrecht. Het is dus belangrijk om deze goed te onderhouden en op de juiste manier te gebruiken.

Verder zit er ook een zakelijke kant aan het taxichauffeurschap. De mate waarin hangt af van in welke vorm je werkzaam gaat zijn. Als je ervoor kiest om een zelfstandige taxichauffeur te worden, dus jezelf in te schrijven als ZZP’er, dan zal de zakelijke kant aanzienlijk meer werk zijn dan in het geval je onder een werkgever gaat rijden. Een voorbeeld hiervan is de belastingaangifte en registratie van de gemaakte uren. Bovendien moet je er dan voor zorgen dat alle vergunningen en documenten altijd in orde zijn.

Waarom moet je een opleiding taxichauffeur volgen?

In Nederland geldt dat iedereen die werkzaam wil zijn als taxichauffeur bepaalde ervaring en certificaten in huis moet hebben. Het belangrijkste certificaat daarvan is het CCV-certificaat. Als je deze behaald hebt, kun je officieel aan de slag als taxichauffeur. Om deze te halen wordt het aangeraden om een opleiding of cursus te volgen. De reden hiervoor is dat je eerst een examen bij het CBR moet afleggen om dit certificaat in handen te krijgen. En dit examen vereist bepaalde theoretische en praktische kennis en is niet zomaar te halen zonder training. Deze opleidingen taxichauffeur zijn dus de ideale manier om wel die kennis te vergaren en met een goede voorbereiding aan het CBR-examen te beginnen.

Na afronden van de opleiding

Zoals gezegd is het na de opleiding taxichauffeur tijd om je aan te melden voor het CBR-examen. Dit examen bestaat uit een theoretische en praktische kant en houdt ten eerste 40 meerkeuzevragen in over de theorie, dus bijvoorbeeld over verkeerssituaties en casussen die gerelateerd zijn aan het vak van taxichauffeur. En ten tweede is er het praktische gedeelte, waarbij je 85 minuten gaat rondrijden met een examinator erbij.

Deze persoon zal vragen stellen en tips en advies geven. Achteraf hoor je of je geslaagd bent. Als dat het geval is kun je een CCV-certificaat aanvragen bij de juiste instanties.

Met dat certificaat kun je aan de slag gaan als taxichauffeur. Zoals gezegd zijn er meerdere vormen waarin je het beroep uitoefent. Het komt vaak voor dat afgestudeerde taxichauffeurs een eigen bedrijf oprichten (eenmanszaak) en op die manier werkzaam zijn als ZZP’er. Als je deze invulling geeft aan het vak heb je vaak de mogelijkheid om je eigen uren te bepalen en kun je bijvoorbeeld bepalen dat je vooral ’s avonds of ’s nachts werkt als je daar behoefte aan hebt.

Anderzijds kun je ook gaan werken onder een werkgever binnen een taxicentrale. Je zult dan op oproepbasis werken. In welke vorm je ook gaat werken, je zult altijd de voordelen en positieve kanten van het vak hebben, inhoudende vrijheid, werken in de buitenlucht, veel sociaal contact, avontuur en een prima salaris.

Plaats een reactie