Bewindvoerder

Opleidingsniveau:

Vanaf Mbo

Salarisindicatie:

€ 2500 - 3500

Arbeidsmarkt:

Onbekend

In het kort ...

Een bewindvoerder is een persoon die door de rechter is aangesteld om de financiële belangen te beheren en te beschermen van mensen die door een lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn dit zelf te doen.

Welke benaming gebruik jij voor een bewindvoerder? Want ook voor dit beroep zijn er verschillende bewoordingen en gerelateerde beroepen te vinden. Hier vind je ons overzicht: curator, financieel beheerder, vermogensbeheerder.

De bewindvoerder beschermt de financiële belangen van zijn of haar cliënten. Breng je financiële zaken graag op orde en vind je het belangrijk dat je cliënten rust en ruimte in hun leven krijgen, dan past het beroep bewindvoerder goed bij jou.

Cliënten die onder bewind worden gesteld geven hun financieel beheer uit handen. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van het inkomen, eventuele toeslagen, eigen woning, auto en waardevolle goederen. Ook de uitgaven en schulden vallen onder jouw beheer. Je verzorgt de aanvraag voor bijzondere bijstand of huursubsidie, belastingaangifte en staat bij in rechtszaken met betrekking tot de financiële situatie.

Als bewindvoerder maak je duidelijke afspraken met de cliënt. Het is belangrijk dat je de geldzaken goed beheert en beschermt. Je komt met veel verschillende soorten mensen in contact. Mensen die onder bewind staan zijn niet meer in staat om hun eigen geldzaken te regelen. Dit kan komen door een lichamelijke of geestelijke beperking of door ouderdom. Soms is er sprake van een verslaving of het maken van verkeerde keuzes. Wat de reden ook is, je staat 100% achter je cliënt en zorgt ervoor dat deze weer financieel gezond wordt. Hierbij voer je overleg met andere instanties en hulpverleners.

De werkdag van een bewindvoerder

Iemand die onder bewind staat mag zelf niet meer beslissen over zijn financiële situatie. De bewindvoerder neemt alle geldzaken over, van het beheren van het inkomen tot het aflossen van schulden. Cliënten melden zichzelf aan bij de bewindvoerder, ook kan dit via maatschappelijk werk gaan. Daarnaast is het mogelijk dat de bewindvoerder een aanvraag onderbewindstelling bij de kantonrechter indient of aan een cliënt wordt toegewezen door de rechter.

Wanneer een nieuwe cliënt zich aanmeldt begin je met het uitzoeken van al het papierwerk. Soms gaat het om veel losse papieren of ongeopende post, hier ben je veel tijd mee kwijt.

Tussendoor bezoek je de cliënt thuis, vaak voor een intakegesprek of om zaken door te spreken. Overig contact met cliënten verloopt vaak via de telefoon of de e-mail. Ook bij een uithuisruiming ben je aanwezig, waarbij je ervoor zorgt dat de woning schoon en leeg wordt opgeleverd. Tijdens je werkdag krijg je te maken met verschillende dossiers. Tegen het einde van de werkdag zorg je dat je zoveel mogelijk hebt bijgewerkt of geregeld voor je cliënten. De nieuwe dag begint vaak daar waar de vorige werkdag is geëindigd.

Opleiding tot bewindvoerder

Om bewindvoerder te worden dien je hiervoor een opleiding of cursus te volgen. Wil jij weten welke opleiding of cursus er nodig is, kijk dan op de pagina bewindvoerder worden. Er is een duidelijk verschil tussen het beroep bewindvoerder of budgetcoach. Bij een budgetcoach kloppen mensen vrijwillig aan voor hulp bij geldzaken. Een bewindvoerder wordt soms toegewezen door de kantonrechter, in andere gevallen is het noodzaak. Wie als bewindvoerder aan de slag wil gaan, volgt eerst de opleiding sociaal juridische dienstverlening of de opleiding bewindvoerder.

Voor de opleiding sociaal financiële dienstverlening heb je een vooropleiding havo, vwo of mbo-niveau 4 nodig. Tijdens de studie leer je alles over schuldhulpverlening, de wet- en regelgeving, communicatieve vaardigheden en het stimuleren van de zelfredzaamheid van de cliënt. Ook onderwerpen als beslagrecht, omgaan met deurwaarders en trajecten voor Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen komen aan bod. De opleiding is te volgen aan een van de hogescholen. Na het behalen van het diploma is het mogelijk om de bacheloropleiding sociaal juridische dienstverlening te volgen. Deze hbo-opleiding duurt 4 jaar, waarbij je alles leert over schuldhulpverlening en juridisch recht. De opleidingskosten liggen tussen de €1500 en €5000, afhankelijk van de gekozen opleiding.

Naast bovenstaande opleidingen Is het ook mogelijk om een basiscursus beschermingsbewind te volgen. Deze cursus duurt gemiddeld 2 tot 8 dagen, de kosten variëren van €600 tot €2200. De kosten zijn aftrekbaar wanneer de opleiding of cursus bedoeld is voor het huidige of toekomstige beroep. Dit geldt ook voor nascholingscursussen, waarmee je op de hoogte blijft van de huidige wet- en regelgeving.

Voor een benoeming tot professioneel bewindvoerder is het belangrijk te voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. Het landelijk kwaliteitsbureau toetst de bewindvoerder op deze eisen. Dankzij deze controle is het beroep bewindvoerder beter beschermd, zodat niet zomaar iedereen als bewindvoerder aan de slag kan gaan. Hier let ook de Branchevereniging voor Wettelijk Vertegenwoordigers (Horus) op.

Wat verdient een bewindvoerder?

Niet altijd ontvangt de bewindvoerder loon: soms treedt een familielid als bewindvoerder op en ontvangt hiervoor geen vergoeding. De professionele bewindvoerder valt onder de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening, of onder een andere cao.

Als startende bewindvoerder kun je rekenen op een salaris van gemiddeld €2500 bruto per maand. Na een aantal jaar kan dit oplopen tot ruim €4200 bruto per maand.

De zelfstandige ondernemer heeft een wisselend inkomen, dat afhangt van het aantal zaken die in behandeling zijn. De vergoeding die de bewindvoerder ontvangt is veelal wettelijk vastgesteld. Als zelfstandige bewindvoerder houd je rekening met zaken als btw en loonbelasting. Hierdoor kan het salaris van de zelfstandige bewindvoerder anders komen te liggen dan het loon van de bewindvoerder in loondienst.

Past het beroep bewindvoerder bij mij?

Als bewindvoerder sta je stevig in je schoenen: niet alle cliënten zijn blij met jouw tussenkomst. Je bent goed in organiseren en kunt onafhankelijk werken. Je hebt een breed inzicht in de omgeving en een hoog financieel bewustzijn. Uitgangspunt is het helpen van cliënten voor een bepaalde periode, zodat deze weer een gezonde financiële draagkracht heeft. In sommige gevallen word je voor altijd aangesteld, bijvoorbeeld bij cliënten met een ziekte of achterstand. Houd er rekening mee dat je het medisch dossier van je cliënt nooit in mag zien en ook geen beslissingen mag maken over zijn of haar gezondheid.

De meeste bewindvoerders werken voor een bewindvoerdersorganisatie of in de maatschappelijke dienstverlening. Ga je als zelfstandige bewindvoerder werken, dan dien je een verzoek tot erkenning in bij de raad voor rechtsbijstand, bureau WSNP. Als bewindvoerder heb je een breed netwerk en kom je vaak in contact met de officier van justitie, advocaat, kantonrechter en verschillende financiële instellingen.

Benodigde competenties en vaardigheden

Om effectief te zijn als bewindvoerder, zijn de volgende competenties en vaardigheden essentieel:

  1. Financiële kennis: Grondige kennis van financieel beheer, inclusief budgetteren, schuldenbeheer, en basisprincipes van boekhouding.
  2. Juridische kennis: Begrip van relevante wet- en regelgeving, met name op het gebied van bewindvoering, erfrecht, en sociale zekerheid.
  3. Analytisch vermogen: Het vermogen om financiële documenten te analyseren en op basis daarvan weloverwogen beslissingen te nemen.
  4. Communicatievaardigheden: Sterke verbale en schriftelijke communicatievaardigheden zijn noodzakelijk voor het effectief communiceren met cliënten, schuldeisers, rechtbanken en andere belanghebbenden.
  5. Empathie en interpersoonlijke vaardigheden: Het vermogen om empathisch en ondersteunend te zijn naar cliënten die zich vaak in kwetsbare situaties bevinden.
  6. Organisatie en tijdsbeheer: Effectief kunnen beheren van de financiën van meerdere cliënten tegelijk, met aandacht voor deadlines en details.
  7. Probleemoplossend vermogen: Creatief en effectief kunnen omgaan met complexe situaties en problemen van cliënten.
  8. Discretie en integriteit: Het hoog houden van ethische standaarden en vertrouwelijkheid is cruciaal in deze rol.

Geschikte persoonstypen

DISC-type

Wil jij graag weten of je wel het juiste DISC-type bent voor het beroep bewindvoerder? Houd er rekening mee dat sommige van deze aspecten, zoals Enneagram type, DISC kleur en MBTI type, subjectief en niet specifiek voor elk beroep zijn.

Groen (Stabiliteit - S):

Kenmerken: Geduldig, betrouwbaar, praktisch, behulpzaam.

Geschikt voor beroepen die stabiliteit, consistentie en een zorgzame houding vereisen. Bijvoorbeeld: verpleegkundige, administratief medewerker, klantenservice, maatschappelijk werker, HR-medewerker.

Blauw (Conformisme - C):

Kenmerken: Nauwkeurig, analytisch, systematisch, diplomatiek.

Geschikt voor beroepen waarin aandacht voor detail, nauwkeurigheid en analytisch denken belangrijk zijn. Bijvoorbeeld: accountant, ingenieur, programmeur, wetenschapper, data-analist.

Het is belangrijk om op te merken dat hoewel bepaalde DISC-kleuren kunnen corresponderen met kenmerken die nuttig zijn in bepaalde beroepen, individuen met een verscheidenheid aan DISC-typen succesvol kunnen zijn in allerlei soorten werk. DISC is meer een hulpmiddel voor zelfbewustzijn en teamdynamiek, en minder een strikte richtlijn voor beroepskeuze.

Weet je niet zeker wat voor DISC-type jij bent, doe dan een DISC persoonlijkheidstest!

Enneagram Type

Of wil jij juist graag weten of je wel het ideale Enneagram-type bent voor het beroep bewindvoerder?

Type 1 - De Perfectionist:

Kenmerken: Consciëntieus, verantwoordelijk, verbeteringsgericht.

Geschikt voor beroepen waar nauwkeurigheid en hoge kwaliteitsnormen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld: auditor, redacteur, ingenieur, kwaliteitscontroleur.

Type 6 - De Loyalist:

Kenmerken: Betrouwbaar, hardwerkend, veiligheidsbewust.

Geschikt voor beroepen die stabiliteit en betrouwbaarheid vereisen. Bijvoorbeeld: systeembeheerder, HR-manager, politieagent, administratief medewerker.

Hoewel bepaalde Enneagramtypes goed passen bij sommige banen of beroepen, kan iedereen met elk Enneagramtype in veel verschillende beroepen succes hebben. Het Enneagram helpt vooral bij zelfkennis en kan je daarbij helpen bij kiezen van een baan.

Weet je niet zeker wat voor Enneagram-type jij bent, doe dan een Enneagram test!

MBTI Type

Ook als je wil weten of jij wel het MBTI-type bent voor het beroep bewindvoerder vind je hier!

INTJ (Architect):

Kenmerken: Analytisch, onafhankelijk, strategisch denker.

Geschikt voor beroepen zoals softwareontwikkelaar, ingenieur, wetenschappelijk onderzoeker.

ESTJ (Uitvoerder):

Kenmerken: Praktisch, geordend, assertief.

Geschikt voor management, rechtshandhaving, financiën.

Het is belangrijk om te onthouden dat MBTI-persoonlijkheidstypen algemene richtlijnen zijn en dat individuen van elk type succesvol kunnen zijn in een breed scala aan beroepen. Persoonlijke interesses, vaardigheden en andere factoren spelen ook een grote rol bij het kiezen van een carrière.

Weet je niet zeker wat voor MBTI-type jij bent, doe dan een MBTI test!

Vacatures bewindvoerder

Inwoners van Nederland die te maken krijgen met grote schulden kunnen voor hulp terecht bij verschillende instanties. Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op de bewindvoerder, vrijwillig of via de rechtbank. Hierdoor blijft de vraag naar gediplomeerde bewindvoerders bestaan. Geschikte vacatures vind je op verschillende websites, het arbeidsbureau of uitzendbureau.

Bij een sollicitatie is het belangrijk om een goede cv op te stellen, zorg ook voor een pakkende motivatiebrief. Let goed op de eisen die gesteld worden: voldoe je hieraan, dan vergroot dit de kans op een passende baan.

Wil je de vacatures bekijken? Kijk dan eens op de pagina vacatures bewindvoerder!

Veelgestelde vragen over bewindvoerder

Hieronder vind je enkele veelgestelde vragen over het beroep bewindvoerder. Zit je zelf nog met vragen, laat deze dan achter in de reacties en wie weet wordt hij zsm beantwoord!

Veelgestelde vragen

Een relevante opleiding op HBO-niveau in bijvoorbeeld rechten, sociaal-juridische dienstverlening, of financiën is vaak vereist. Daarnaast zijn er specifieke cursussen en trainingen voor bewindvoering.

Belangrijke vaardigheden voor een bewindvoerder zijn sterke organisatorische en communicatieve vaardigheden, empathie, nauwkeurigheid, en een goede kennis van financiën, wetgeving en sociale zaken.

Bewindvoerders werken vaak bij gespecialiseerde bewindvoerderskantoren, bij notariskantoren, in de maatschappelijke dienstverlening of als zelfstandige.

Uitdagingen kunnen zijn het omgaan met complexe financiële situaties en het werken met cliënten die zich in moeilijke levensomstandigheden bevinden. De voldoening komt van het kunnen bieden van stabiliteit en het verbeteren van de financiële situatie van cliënten.

Plaats een reactie