Kindercoach *aanrader

Kinderen hebben steeds vaker het idee dat ze zichzelf niet kunnen zijn of niet voldoen aan de eisen die anderen aan hen stellen. Ze kruipen hierdoor in een schulp. Haal deze kinderen uit hun schulp! Als erkend kindercoach kun je in deze situaties een helpende hand bieden. In deze cursus leer je hoe je het zelfvertrouwen van kinderen vergroot en kinderen kunt helpen bij het ontdekken van hun talenten!

 • v.a. 439,-
 • Thuisstudie
 • Laudius
 • Cursus kosteloos met STAP budget
Krijg nú 5% extra korting, bovenop de al mogelijke kortingsprijs van Laudius zelf, met onze unieke kortingscode: bero5

Een kindercoach is een professional die zich specialiseert in het begeleiden en ondersteunen van kinderen die coaching of extra aandacht nodig hebben. Er is een grote verscheidenheid aan redenen waarom deze extra begeleiding nodig is; dit kan variëren van gedrags- en persoonlijkheidsstoornissen tot omgevingsfactoren, zoals echtscheidingen van de ouders of overprikkeling tijdens schooluren. Dit laatste kan een gevolg zijn van bijvoorbeeld ADHD of ADD.

Het is aan de kindercoach om het gedrag van het kind te analyseren en de problemen of aandachtspunten in kaart te brengen en vervolgens de gebruikte kennis en vaardigheden opgedaan tijdens een opleiding in te zetten om uiteindelijk een behandelplan op te stellen: om op die manier met het juiste gereedschap en met de juiste methoden het kind te assisteren en te voorzien in zijn behoeften. Als jij de connectie voelt om ook op deze manier kinderen met allerhande problemen te begeleiden, dan is een opleiding tot kindercoach zeker interessant. Gezien de grote verscheidenheid aan werkzaamheden, zijn er voor iedereen mogelijkheden om naar eigen wens invulling te geven aan de werkzaamheden als kindercoach.

Overzicht kindercoach opleidingen

Kindercoach *aanrader

Kinderen hebben steeds vaker het idee dat ze zichzelf niet kunnen zijn of niet voldoen aan de eisen die anderen aan hen stellen. Ze kruipen hierdoor in een schulp. Haal deze kinderen uit hun schulp! Als erkend kindercoach kun je in deze situaties een helpende hand bieden. In deze cursus leer je hoe je het zelfvertrouwen van kinderen vergroot en kinderen kunt helpen bij het ontdekken van hun talenten!

 • v.a. 439,-
 • Thuisstudie
 • Laudius
 • Cursus kosteloos met STAP budget
Krijg nú 5% extra korting, bovenop de al mogelijke kortingsprijs van Laudius zelf, met onze unieke kortingscode: bero5

Voor wie is de opleiding?

De opleidingen tot kindercoach zijn geschikt voor iedereen die in welke vorm dan ook compassie heeft met kinderen en deze wil begeleiden met problemen die, in meerdere of mindere mate, impact hebben op hun leven. Doordat het spectrum van problemen waar kinderen mee kampen breed is, kan iedere persoon zijn eigen richting geven aan het vak van kindercoach en een specialist kindercoach worden in een bepaalde component van dit spectrum. Heb jij bijvoorbeeld interesse in gedragsproblemen van kinderen? Dan kun je jezelf toespitsen op stoornissen zoals ADHD, ADD of concentratiestoornissen. Je leert hoe je deze moet aanpakken en het geobserveerde gedrag moet vertalen naar een passende behandelmethode.

Heb je daarnaast compassie met kinderen die juist ander gedrag vertonen, zoals bijvoorbeeld symptomen gelieerd aan het autismespectrum? Dan kun je deze kinderen een grote dienst bewijzen door jezelf te verdiepen in hun problemen en hen de verbinding aan te laten gaan met de wereld en de mensen om hen heen. In nauwe samenwerking met andere professionals en de ouders of verzorgers kun je er op die manier voor zorgen dat zij zichzelf zetelen in de samenleving en hun routine kunnen vinden tijdens de lesuren en daarbuiten.

De passie die je stopt in de uren van de opleiding tot kindercoach, en vooral daarna, zullen zich terugbetalen in de vorm van voldoening. De resultaten die behaald kunnen worden door goede begeleiding van kinderen maken het beroep van kindercoach zeer dankbaar.

Opleiding of cursus kindercoach

In Nederland zijn er legio mogelijkheden om jezelf op te leiden tot kindercoach, of op dat gebied ervaring op te doen via een cursus tot kindercoach. Deze cursussen en opleidingen hebben hetzelfde doel: het begeleiden van kinderen. Maar de hoedanigheid ervan kan verschillen. Zo is een opleiding vaak uitgebreider en meer algemeen en zijn cursussen vaker toegespitst op bepaalde componenten van de kindercoaching en zullen deze vaak om die reden een aanvulling zijn op de opleiding.

Een opleiding volgen is dus sowieso de eerste stap in de richting van een carrière als kindercoach, en deze kunnen gevolgd worden op meerdere locaties in Nederland, zowel bij hogescholen als bij privé scholen, via een thuisstudie.

Mbo of hbo-niveau

In de meeste gevallen is een opleiding tot kindercoach een hbo-opleiding. Dit wil zeggen dat het niveau gelijk is aan een hbo-opleiding en het behaalde certificaat of behaalde diploma ook als zodanig beschouwd zal worden. Afhankelijk van de onderwijsinstelling zijn er ingangseisen; deze variëren van een vmbo- tot een havo-diploma. Maar vaak zijn er ook geen ingangseisen, wat inhoudt dat iedereen zich voor een dergelijke opleiding kan aanmelden.

Het voordeel van opleidingen tot hbo kindercoach is dat de diploma’s en certificaten die ermee behaald kunnen worden veelal erkend worden door verschillende officiële stichtingen en instellingen. Dit is een waardevolle aanvulling op je cv en zal deuren openen tot een carrière als kindercoach.

Inhoud van de opleiding budgetcoach

Zoals gezegd is de inhoud van een opleiding tot kindercoach (ook wel opvoedcoach opleiding genoemd)  meer algemeen van aard dan een cursus. Afhankelijk van het niveau van de opleiding en de onderwijsinstelling kan er in meerdere en mindere mate gekozen worden in welke mate de opleiding gespecialiseerd is in een bepaald gebied. Maar over het algemeen is de opleiding, of in ieder geval het begin van de opleiding, algemeen gericht op het gedrag van kinderen en de problemen en stoornissen die een rol kunnen spelen in het leven van kinderen.

De opvoeding van kinderen is belangrijk en dit zal de basis zijn van de opleiding. Vele factoren kunnen een invloed hebben op deze opvoeding, en de interactie tussen kind en ouders en de invloed van eventueel aangeboren stoornissen zal ertoe leiden dat kinderen op een gegeven moment in hun leven tegen problemen kunnen aanlopen. In de opleiding zal hierop gericht worden en krijg je lesmethodes aangeleerd die je kunt gebruiken om deze kinderen op een effectieve manier te helpen.

Theorie en praktijk

In het beroep van kindercoach is theorie belangrijk. De eerste stap is om de kennis in huis te halen om diagnoses te stellen en de geleerde lesmethodes in te zetten om op die manier de juiste behandelmethodes te koppelen aan het juiste gedragsprobleem. Uiteindelijk zal je deze kennis in een later stadium in de opleiding in de praktijk brengen door in interactie te gaan met kinderen en casussen te behandelen.

Er kan gesteld worden dat de opleiding tot kindercoach zelf vooral theoretisch is en dat uiteindelijk de uitoefening van het beroep vooral praktisch is. Maar de verbinding tussen theorie en praktijk blijft in elk stadium van de carrière sterk aanwezig.

Na afloop van de opleiding

Na het succesvol afronden van de opleiding kindercoach, zijn er meerdere opties. Zo kun je jezelf in dat stadium specialiseren in een bepaald gebied door aanvullende cursussen te doen, of kun je besluiten om ervaring op te doen in het veld door met behulp van de vacatures een werkgever te vinden. Ook is er de mogelijkheid om aan de slag te gaan als zelfstandige kindercoach en bij kinderen en hun ouders thuis langs te gaan om de geleerde kennis in de praktijk te brengen.

De erkende diploma’s bieden een brede variëteit aan mogelijkheden en dit houdt in dat zowel doorleren als direct gaan werken uitkomst bieden op een arbeidsproductieve toekomst.

Kosten van de opleiding kindercoach

De kosten van een opleiding tot kindercoach variëren en hangen onder andere af van de duur van de opleiding, het niveau, de onderwijsinstelling en de inhoud van de opleiding. Basisopleidingen zijn vaak goedkoper dan opleidingen die zich specialiseren in een bepaald gebied. Het lesgeld van standaardopleidingen tot kindercoach variëren van ongeveer 300 tot 600 euro, en intensievere opleidingen, met meer lesuren, kunnen rond de 1000 euro kosten.

Veelgestelde vragen

Een formele opleiding is niet wettelijk vereist om als kindercoach te werken, maar het volgen van een gespecialiseerde opleiding kan wel waardevolle kennis en vaardigheden bieden en je geloofwaardigheid als coach vergroten.

De duur van een opleiding tot kindercoach kan sterk variëren. Korte cursussen of workshops kunnen enkele dagen tot weken duren, terwijl uitgebreidere opleidingen enkele maanden tot een jaar kunnen beslaan, afhankelijk van de intensiteit en opzet van het programma.

In een opleiding tot kindercoach leer je over ontwikkelingspsychologie, communicatie met kinderen, coachingstechnieken, ethische overwegingen, en vaak ook over het opzetten van een eigen praktijk. De focus ligt op het ontwikkelen van vaardigheden om kinderen effectief te begeleiden en ondersteunen.

Ja, er zijn diverse online opleidingen en cursussen beschikbaar voor aspirant-kindercoaches. Deze bieden flexibiliteit en kunnen een goede optie zijn voor mensen die hun vaardigheden willen uitbreiden naast andere verplichtingen. Het is belangrijk om de kwaliteit en erkenning van de online opleiding te controleren voor inschrijving.

Kindercoach *aanrader

Kinderen hebben steeds vaker het idee dat ze zichzelf niet kunnen zijn of niet voldoen aan de eisen die anderen aan hen stellen. Ze kruipen hierdoor in een schulp. Haal deze kinderen uit hun schulp! Als erkend kindercoach kun je in deze situaties een helpende hand bieden. In deze cursus leer je hoe je het zelfvertrouwen van kinderen vergroot en kinderen kunt helpen bij het ontdekken van hun talenten!

 • v.a. 439,-
 • Thuisstudie
 • Laudius
 • Cursus kosteloos met STAP budget
Krijg nú 5% extra korting, bovenop de al mogelijke kortingsprijs van Laudius zelf, met onze unieke kortingscode: bero5

Plaats een reactie