Activiteitenbegeleider

Opleidingsniveau:

Vanaf Array

Salarisindicatie:

Arbeidsmarkt:

In het kort ...

Welke benaming gebruik jij voor een activiteitenbegeleider? Want ook voor dit beroep zijn er verschillende bewoordingen en gerelateerde beroepen te vinden. Hier vind je ons overzicht: activiteitenbegeleider.

Ben je erg maatschappelijk betrokken en vind je het heerlijk om met andere mensen te werken? Wellicht past het beroep activiteitenbegeleider dan perfect bij jou! Als activiteitenbegeleider ben je voornamelijk actief in de medische wereld, waarbij je activiteiten aanbiedt en begeleidt voor sterk uiteenlopende doelgroepen. Zo kun je activiteiten organiseren voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, voor jongeren in het ziekenhuis, binnen de psychiatrie, voor ouderen en voor dementerende ouderen. Juist doordat je met zoveel verschillende groepen mensen in contact komt bij dit beroep, is het werk als activiteitenbegeleider leuk en uitdagend. Iedere groep vergt immers een andere aanpak tijdens het begeleiden van de activiteiten.

Waar men het beroep activiteitenbegeleider vroeger beschouwde als een zogenaamd “fröbelvak”, is dat tegenwoordig al lang niet meer zo. Bij het volgen van een opleiding tot activiteitenbegeleider leer je onder meer methodisch handelen. Dit is belangrijk, omdat je tijdens het werk als activiteitenbegeleider met verschillende sociale, emotionele en cognitieve aspecten van een cliënt te maken krijgt. De organisatie waarvoor je werkt gaat er vanuit dat je hier op een professionele wijze mee omgaat. Doelgericht en methodisch kunnen werken zijn twee belangrijke vaardigheden, waarover je voor het beoefenen van dit beroep moet beschikken.

De geschiedenis van het beroep activiteitenbegeleider

Als activiteitenbegeleider probeer je aan de hand van leuke en uitdagende activiteiten te werken aan het ontwikkelen van het sociale, emotionele, cognitieve en praktische welzijn van de cliënten waarmee je werkt. Dit beroep kwam op na de industrialisatie in Europa, toen veel mensen naar de grote steden trokken en families uit elkaar vielen. Het aantal mensen dat in geestelijke nood raakte nam steeds verder toe, waardoor de vraag naar immateriële hulp groeide. Voor naasten was het vaak niet mogelijk om voldoende hulp te bieden, waardoor het gevoel steeds sterker werd dat de maatschappij als geheel moest zorgen voor een passende oplossing. Vanaf dat moment begon de staat met het oprichten van instituten die hulpbehoevende mensen hulp boden en begeleidden.

De beste voorbeelden van dergelijke instituten waren de bejaardenhuizen, de zwakzinnigeninrichtingen en gezinsvervangende tehuizen. Binnen de instituten nam de vraag naar mensen die hun tijd hier wilden besteden aan het bieden van hulp en het begeleiden van mensen steeds verder toe. Dit betekende het serieuze begin van het beroep activiteitenbegeleider, wat in de afgelopen jaren steeds verder is geprofessionaliseerd. Zo kwamen er specifieke beroepen uit dit beroep voort, zoals: verpleegkundige of arbeidstherapeut. Een activiteitenbegeleider was hierdoor niet langer te vergelijken met de mensen die op vrijwillige basis hulp aanboden in deze instituten.

Het werk van een activiteitenbegeleider

Het werk van een activiteitenbegeleider is zeer divers, waardoor het aantal activiteitenbegeleiders gegroeid is. De ene dag werk je met ouderen, terwijl je de andere dag actief bent binnen de psychiatrie. Je kunt er ook voor kiezen om een bepaalde specialisatie te volgen, waar de eerdergenoemde verpleegkunde en arbeidstherapie goede voorbeelden van zijn. In algemene zin is het doel van een activiteitenbegeleider het bieden van ondersteuning aan deelnemers bij activiteiten in het dagelijks leven, zodat zij zich lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk beter zullen voelen. Het is belangrijk om de activiteiten hierbij niet als een doel op zich te zien, maar als een middel om mensen zich beter te laten voelen op verschillende vlakken.

Tijdens het werk als activiteitenbegeleider zal je onderscheid maken tussen een woon-, een werk-/leer- en een vrijetijdssituatie. Op basis van deze aspecten kunnen we vier verschillende activiteitssoorten onderscheiden, namelijk: ontspannings-, educatieve-, zelfzorg- en arbeidsmatige activiteiten. Het is niet zo dat deze activiteitssoorten volledig los van elkaar moet worden gezien, er bestaat vaak een bepaalde vorm van overlap tussen activiteitssoorten.

Het organiseren van activiteiten als activiteitenbegeleider

Onder de ontspanningsactiviteiten verstaan we voornamelijk creatieve en recreatieve activiteiten. Dit zijn bijvoorbeeld uitstapjes, het aanleren van een nieuwe hobby, sporten met een groep of muziek leren spelen. Het verschilt sterk per individu wat zijn of haar doelen zijn tijdens het uitvoeren van deze activiteiten. De een zal sporten om te werken aan zijn of haar lichamelijke gezondheid, terwijl een ander dit doet om nieuwe sociale contacten op te bouwen of te onderhouden.

Bij de educatieve activiteiten kun je heel breed denken. Dit kan bijvoorbeeld een cursus voor het typen van documenten op de computer zijn, maar ook het timmeren van een vogelhuisje of andere voorwerpen. Ook hierbij zijn de doelen per individu verschillend. Sommige mensen willen niet alleen iets leren, maar zich bijvoorbeeld zekerder voelen door nieuwe dingen te leren.

De zelfzorgactiviteiten worden ook wel Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL-activiteiten) genoemd en zijn bedoeld voor het onderhouden en ontwikkelen van zelfstandigheid. Dit kan gaan om het wassen van je eigen lichaam, het doen van de was, koken, enzovoorts. Arbeidsmatige activiteiten zijn gericht om het maken of leveren van producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan een sociale werkplaats, waar men werkt aan inpak- en montagewerk, waar men dieren kan verzorgen, enzovoorts. Niet alleen om anderen een dienst te bewijzen, maar ook om structuur in het leven van een cliënt aan te brengen, om een nuttige dagbesteding te hebben, enzovoorts.

Een opleiding volgen voor het beroep activiteitenbegeleider

Een activiteitenbegeleider ben je niet zomaar. Je zal een opleiding moeten volgen om het beroep activiteitenbegeleider te mogen beoefenen. Dit kan op verschillende niveaus in Nederland. Zo zijn er op mbo-niveau verschillende opleidingen om mensen te begeleiden tijdens de eerder beschreven activiteiten, maar kun je bijvoorbeeld ook kiezen voorhbo opleiding tot verpleegkundige op het hbo. Na het afronden van je opleiding op mbo-niveau zou je door kunnen groeien naar het HBO, om een specialisatie te volgen of om je eigen kennis te verbreden.

Ben je klaar met je opleiding voor dit beroep? Op internet zijn vaak een groot aantal vacatures voor activiteitenbegeleiders te vinden bij verschillende instanties. Bepaal vooraf voor jezelf met welke doelgroep je het liefste zou willen werken en zoek vervolgens naar instanties die zich juist op deze doelgroep richten. Wil je bijvoorbeeld met ouderen werken, of krijgen mensen in een psychiatrische instelling je voorkeur? Voor iedere doelgroep zal je andere vaardigheden moeten bezitten. Tijdens de stages van je opleiding kun je kennismaken met deze verschillende groepen.

Plaats een reactie