Advocatenkantoren in Rotterdam

Betaalbare rechtshulp of mediation voor bedrijven en particulieren, dat vind je bij het advocatenkantoor. Voor ieder juridisch probleem vinden zij een oplossing. Zij kunnen je bijstaan bij onder andere bij familierecht, strafrecht, huurrecht en arbeidsrecht. Het werkgebied van deze advocatenkantoren omvat meestal Rotterdam, Schiedam en directe omgeving, maar kunnen ook landelijk ingezet worden.

Overzicht Advocatenkantoren in Rotterdam

Hieronder vind je binnenkort het complete overzicht aan advocatenkantoren in Rotterdam. Ben jij werkzaam bij of voor een advocatenkantoor en zouden jullie graag op deze site willen staan? Neem dan nu contact op via info@beroepen.nl voor een vrijblijvend gesprek.

Rechtshulp bij grote en kleine problemen

Bij een advocatenkantoor draait alles om wetten en regels. Ze zijn altijd partijdig, deskundig en behandelen iedere zaak met grote discretie. De advocaat staat je terzijde bij strafzaken of het civiele strafrecht. Een advocatenkantoor is bevoegd om procedures te starten en te voeren bij de rechtbank of de kantonrechter.

Niet altijd is een advocaat nodig, maar in vele gevallen is het wel aan te raden. In bepaalde gevallen is het verplicht om een advocaat in te schakelen. Bij een civiele procedure die bij het kantongerecht loopt, is het niet verplicht een advocaat in de arm te nemen. Het gaat hierbij om huurrecht, lichte strafzaken, arbeidszaken en geschillen met betrekking tot consumentenkrediet. Bij een procedure die voor de rechtbank of het gerechtshof verschijnt is het inschakelen van een advocaat nodig. Het advocatenkantoor in Rotterdam staat je bij in alle civiele en strafrechtelijke procedures.

Verdachte van een strafzaak

Ben je verdachte in een strafzaak en loopt er een strafrechtelijke procedure tegen je, dan is het verstandig een advocaat in te schakelen. Dit is overigens geen verplichting, maar kan wel helpen bij het bewijzen van onschuld of het minimaliseren van de straf. Als verdachte ben je altijd onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Bij een strafrechtelijke procedure loopt er een rechtszaak tussen het openbaar ministerie en de verdachte. Het openbaar ministerie zal de schuld van de verdachte proberen te bewijzen. De advocaat kan deze bewijzen weerleggen of verzachtende omstandigheden aanvoeren.

Familierecht

Het familierecht houdt zich bezig met huwelijk en echtscheiding, geboorte, afstamming en alle andere zaken die betrekking hebben op familie. Van alle procedures bestaat ongeveer de helft uit het familierecht. Het advocatenkantoor in Rotterdam behandelt echtscheidingen, omgangsregelingen, het ouderschapsplan en alimentatie. Ook boedelverdeling, naamswijziging, erkenning en ontkenning van het vaderschap of adoptie vallen hieronder. De advocaat is precies op de hoogte van alle regels omtrent het personen- en familierecht. Hierbij is de advocaat partijdig en behartigt jouw belangen.

Arbeidsconflicten

Bij arbeidsconflicten tussen werkgever en werknemer geldt het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht heeft als uitgangspunt dat werkgever en werknemer een goede verstandhouding en arbeidsrelatie hanteren. Bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst of conflicten over loon of werktijden treedt het arbeidsrecht in werking. Het advocatenkantoor biedt de juiste rechtshulp.

Naast bovenstaande rechtsgebieden kan je te maken krijgen met incassorecht, huurrecht, procesrecht of bestuursrecht. Daarnaast zijn er nog vele andere rechtsgebieden waarbij je juridische vraagstukken hebt. Het advocatenkantoor in Rotterdam is altijd bereikbaar voor vragen op deze gebieden. Samen bekijken ze hoe jullie tot de beste oplossing kunnen komen en wat hiervoor nodig is.

Strafzaak in hoger beroep

Bij een strafzaak is het vaak mogelijk om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. De zaak komt voor het gerechtshof en wordt opnieuw bekeken. Bij de uitspraak of het vonnis in de strafzaak hoor je of hoger beroep tot de mogelijkheden behoort. Binnen 14 dagen na de uitspraak kan de advocaat aan de griffie van de rechtbank laten weten dat je in hoger beroep wilt gaan.

Advocatenkantoor bij een kort geding

Bij een versnelde procedure spreken we van een kort geding. Dit wordt toegepast bij zaken die spoed hebben, waarbij er onmiddellijk een uitspraak van een rechter moet komen. De rechter bepaalt of er sprake is van spoed, hierbij worden de belangen van de eiser afgewogen tegenover die van de gedaagde. Bij een kort geding moet de eiser altijd een advocaat inschakelen. Deze plicht geldt niet voor de gedaagde.

Een advocaat inschakelen is altijd een recht

In sommige gevallen is het inschakelen van een advocaat een plicht, maar blijft in alle gevallen een recht. Bij alle voorkomende zaken voor de rechtbank wordt een advocaat toegestaan. Het advocatenkantoor in Rotterdam verleent specialistische rechtshulp op alle belangrijke rechtsgebieden.

Zij staan altijd klaar voor cliënten waarbij ze kwaliteit en een goede bereikbaarheid als uitgangspunt hebben. Zij hanteren een strikte vertrouwensrelatie en denken mee in de breedste zin des woords. Tijdens een intakegesprek maak je kennis met het advocatenkantoor in Rotterdam en wordt er een inschatting van de slagingskans en kosten gemaakt.

Plaats een reactie