Beroepen.nl » Wat zijn mijn arbeidsrechten bij een coronabesmetting?
Beroepen Blog

Wat zijn mijn arbeidsrechten bij een coronabesmetting?

arbeidsrechten-corona-bescherming

Zoals iedereen heeft meegekregen worden werkgevers geacht hun personeel zo veel mogelijk thuis te laten werken en werktijden zo veel mogelijk te spreiden. Dit geldt tot ten minste 28 april 2020. Momenteel zijn er echter veel bedrijven die volledig stil zijn komen te liggen of zodanig dat er weinig werk mogelijk is. Arbeidsrecht advocaten maar ook advocaten gespecialiseerd in letselschade krijgen dan ook de nodige vragen gesteld van werkgevers en werknemers. In dit artikel bespreken we wat jouw arbeidsrechten zijn bij een coronabesmetting. 

De NOW-regeling 

Eind maart heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de NOW-regeling in het leven geroepen. NOW staat voor Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid. Met deze regeling kunnen werkgevers een loonkostensubsidie krijgen tijdens de coronacrisis. Deze regeling is er met als doel werkgevers te helpen bij een terugval in de omzet, zodat zij hun personeel zo veel mogelijk in dienst kunnen houden voor de uren die zij werkte. Ook wanneer er momenteel minder of zelfs geen werk is. Het is een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit geldt voor de periode van maart tot en met mei 2020 maar er is een mogelijkheid dat deze regeling met drie maanden wordt verlengd. 

Wat zijn de voorwaarden?

Werkgevers hebben recht op de subsidie wanneer er sprake is van een omzetterugval van tenminste 20% veroorzaakt door buitengewone omstandigheden, zoals het geval is bij de coronacrisis. Binnen een concern geldt dat de omzetdaling van de hele groep de basis is van de subsidie. De terugval wordt beoordeeld over een periode van drie aaneengesloten kalendermaanden en werkgevers kunnen bij de aanvraag kiezen of de omzetdaling berekend wordt over de periode startend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Let wel op, want de gekozen periode kan na de aanvraag niet meer gewijzigd worden. 

Wel wordt er van de werkgever verwacht dat hij zich inspant om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Dit houdt in dat de dienstverbanden van de werknemers door moeten lopen zoals ze nu ook doen. Werknemers hebben recht op doorbetaling van hun loon zo lang hun contract duurt. Ook wanneer zij in verband met corona niet kunnen werken. Werkgevers moeten bij de aanvraag dan ook vastleggen dat zij geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan gaan vragen tijdens de subsidieperiode. Wanneer dit wel het geval is zal 150% van de loonsom van de werknemer die ontslagen wordt in mindering worden gebracht op de loonsom waar subsidie voor is verkregen. Deze correctie wordt bij alle ontslagaanvragen tussen 18 maart en 31 mei 2020 toegepast wanneer deze niet binnen de gestelde termijn zijn ingetrokken. Wel is het mogelijk een dienstverband te beëindigen met wederzijds goedvinden of om andere redenen, zonder dat de subsidie wordt gekort.

Wat is de hoogte van de subsidie?

In eerste instantie wordt de subsidie gebaseerd op de loonsom van januari 2020. De subsidie bedraagt maximaal 90% van deze loonsom. Let wel op, het percentage van 90% is het maximumpercentage. Deze wordt uitbetaald wanneer de omzetdaling 100% is. Aangezien we momenteel in een noodsituatie zitten wordt er gewerkt met een voorschot. Deze wordt berekend aan de hand van de maand januari en wordt bepaald op 80% van de voorlopig berekende subsidie. Achteraf wordt de definitieve subsidie berekend op basis van de loonsom van maart tot en met mei 2020. Heb je een werknemer in dienst met een brutoloon van €9.538 of hoger? Dan komt hij niet in aanmerking voor subsidie. Daarnaast worden andere kosten zoals de opbouw van het vakantiegeld, de werkgeverspremies en de pensioenbijdragen gecompenseerd. Hiervoor wordt een opslag van 30% toegepast. 

Mag je een werknemer verplichten een coronatest te doen?

Je mag een werknemer niet verplichten om een corona test te doen. Wel mag je de werknemer naar huis sturen wanneer het vermoeden bestaat dat hij coronasymptomen heeft. In dat geval kun je de bedrijfsarts inschakelen om de werknemer thuis te bezoeken. Zorg dragen voor een veilige werkomgeving en ervoor zorgen dat besmettingsgevaar zoveel mogelijk wordt beperkt, is een arbeidsrechtelijke verplichting. 

Het advies van de overheid is om zoveel mogelijk vanuit huis te werken, zodat er geen of minder besmettingsgevaar is op de werkvloer. Echter, wanneer een werknemer toch naar het werk wil komen, kun je dit niet verbieden. Anders is het, wanneer zij last hebben van keelpijn, hoesten, verkoudheid of koorts. In dat geval zijn ze verplicht thuis te blijven. Een werknemer mag op zijn beurt alleen weigeren naar het werk te komen wanneer er een gevaar dreigt, bijvoorbeeld als er een collega op het werk is met verkoudheidsklachten of wanneer er geen of onvoldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. Wel vereist het arbeidsrecht in dat geval dat de werknemer meldt dat hij zijn werk onderbreekt vanwege een coronadreiging. Zodra de situatie weer veilig is op het werk, moet hij gewoon weer komen werken. 

Werken en de kinderopvang 

Het kan voorkomen dat er sprake is van kortdurend calamiteitenverlof, omdat alle scholen en opvangcentra gesloten zijn. Als dit het geval is, moet de werknemer dit melden bij de werkgever. Tijdens het calamiteitenverlof moet het loon wel gewoon doorbetaald worden al kunnen er in de CAO andere regelingen staan. Hoelang dit verlof duurt, is niet bij wet bepaald en erg afhankelijk van de situatie. Wel is het zo dat deze vorm van verlof echt bedoeld is als noodmaatregel. Kan er geen opvang worden gevonden voor de kinderen, dan moet de werknemer regulier verlof opnemen of onbetaald verlof aanvragen. 
Denk je dat je door je werk problemen hebt gekregen met corona of andere letsel en kom je er niet uit met je baas? Kijk dan of je een goede arbeidsrecht advocaat kunt inschakelen. Mocht je verder nog vragen hebben, stel ze onderaan dit artikel in de reacties!

Heb je vragen over Wat zijn mijn arbeidsrechten bij een coronabesmetting??

Heb je het artikel zojuist gelezen, maar zit je nog met vragen omtrent 'Wat zijn mijn arbeidsrechten bij een coronabesmetting?', of wil je graag een opmerking toevoegen? Laat die dan hieronder achter. Wij en andere bezoekers zullen proberen zo snel mogelijk jouw opmerking of vraag te beantwoorden!

Klik hier om te reageren