Toekomstig tekort aan talent in de hogere kaderfuncties?

Gepubliceerd door op

 

Woensdag publiceerde het CBS cijfers die duiden op een neergaande trend van vwo’ers die doorstromen naar het HBO.

In 2004 stroomde 15,3 % van geslaagden vwo’ers door naar het HBO. In 2016 is dat aantal bijkans gehalveerd (8,6 %). De mindere populariteit voor het HBO in de jaren 2013-2014 is nog te verklaren door de invoering van het huidige leenstelsel. Het loonde immers om een universitaire studie te volgen. De huidige daling is voor zowel het bedrijfsleven als de overheid een kwalijke ontwikkeling.

“Miljoenen wetenschappers en niemand die een kraan kan repareren” Cabaretier Pieter Derks

Inderdaad, het aantal vwo’ers welke direct doorstromen naar de universiteit groeit gestaag. Het aloude grapje dat er per uitvoerende werknemer vijf managers nodig zijn, zal straks wel eens achterhaald kunnen zijn. Niet genoeg beroeps-opgeleide talenten en te veel wetenschappers. Een scheefgroei qua vraag en aanbod op de arbeidsmarkt komt in zicht.

Wat betekent dit voor Nederland?

Kijken we naar een aantal populaire HBO opleidingen en de daaruit voortkomende beroepen dan kunnen we een voorstelling maken van de negatieve impact die het verlies van HBO talent op Nederland zal hebben.

Civiele Techniek: Ingenieur

Studenten civiele techniek houden zich bezig met de infrastructuur rond wonen en werken. Afgestudeerden houden zich bezig met het bouwen en ontwerpen van het waternet (sluizen, kanalen, bruggen) en wegen (rotondes, snelwegen). Minder talent wil zeggen nog meer dichtslibbende verkeersaders, meer files, meer vervoersproblemen over water, rail en wegen.

Informatica

Veel studenten informatica krijgen reeds tijdens hun studie reeds een baan aangeboden daar de vraag naar informatica deskundige erg hoog is. Dit zal in de toekomst alleen maar meer worden. Programmeren, analytisch denken en adviseren over onze digitale omgeving is een must voor een goed draaiende economie.

Commerciële Economie

Ofwel “Bachelor of Commerce”. Marketing van producten en diensten, nieuwe verdienmodellen, beroepen als account-sales en marketing manager. Onmisbaar in de huidige bedrijfsvoering van bedrijven.

Bedrijfseconomie

Project managers, account managers, financiële analisten, een ieder die zich specialiseert op financiële en economische bedrijfsvoering. Ruim 80 % van de afgestudeerden heeft een baan binnen 1 maand, na behalen van deze studie!

Werktuigbouwkundige

Studie van natuurkundige en technische ontwikkeling van machines. Beroepen als montageleider, technisch adviseur en technisch ontwerper. Innovatie, innovatie, innovatie ! Als stilstaan inderdaad achteruit gaan betekent, dan is het wel op dit vakgebied. Zonder innovatie verliest Nederland internationaal terrein en stagneert onze patent industrie.

Fiscaal recht, Financieel Service Management, Bestuurskunde etc.

Het moge duidelijk zijn dat een goed functionerende HBO opleiding essentieel is voor Nederland. De overheid en ook zeker het bedrijfsleven zal zich 100 % moeten inzetten om de neerwaartse spiraal qua HBO interesse te doen keren. Het is immers in hun eigen belang.

HBO opleiding en toekomstverwachting

Uit het onderzoeksrapport van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA-R-2016/6) blijkt dat men name in techniek, ICT, onderwijs en groen de arbeidsmarkt gunstig zal zijn in de periode tot 2020. Voornamelijk op MBO en HBO niveau. WO daarentegen lijkt weinig vraag naar.

De arbeidsmarkt zal voornamelijk bestaan uit een vervangingsmarkt, met andere woorden; weinig nieuwe (type) banen.

Al met al lijkt het er op dat de jeugd van nu de beste toekomstperspectieven heeft met juist een HBO opleiding en laten we eerlijk zijn: het beginsalaris van een pas afgestudeerde HBO’er is best aantrekkelijk.

Auteur
Met veel plezier doe ik research en schrijf ik artikelen omtrent beroeps- en werkgerelateerde onderwerpen. Heb je een leuk onderwerp voor mij of wil je meer van mij komen te weten, bekijk mijn profiel voor al mijn publicaties.

Plaats een reactie