Beroepen.nl » Notaris

Notaris

notaris

Het beroep notaris is een zeer afwisselend beroep, waarbij je dagelijks te maken krijgt met uiteenlopende cases voor cliënten. Denk hierbij aan cliënten die een nieuwe woning willen kopen, cliënten die gaan trouwen, enzovoorts. Het beroep notaris is een wettelijk beschermd beroep, wat betekent dat het beroep niet door iedereen beoefend mag worden. Om aan de slag te kunnen gaan als notaris moet je een opleiding hebben afgerond en moet de bevoegdheid om als notaris te handelen aan je worden toegekend door de wet. Veel notarissen werken voor grote notariskantoren, of beginnen een eigen notariskantoor.

Een notaris is doorgaans op verschillende werkterreinen actief. Zo kan een notaris mensen helpen bij het personen- en familierecht, bij het onroerende zaakrecht, of het rechtspersonenrecht. Juist door deze diversiteit aan werkterreinen blijft het werk van een notaris afwisselend en uitdagend. Er komen immers steeds weer nieuwe regels bij, je ontmoet dagelijks nieuwe cliënten met ieder hun eigen probleem, enzovoorts.

De werkdag van een notaris

Tijdens de werkdag van een notaris zal de notaris zich voornamelijk bezighouden met het ondertekenen van akten, op een van de reeds beschreven werkterreinen. In het geval van het personen- en familierecht kan dit bijvoorbeeld het sluiten van een huwelijk zijn, het opstellen van een testament of een echtscheidingsakte, enzovoorts. Het is erg belangrijk om de regels rondom een echtscheiding of sterfgeval vooraf heel duidelijk vast te leggen, om te voorkomen dat hier op een later moment onduidelijkheden over kunnen ontstaan.

Een ander werkterrein van een notaris, het onroerende zaakrecht, richt zich voornamelijk op het opmaken van akten van levering, hypotheekakten, of akten in het kader van een openbare veiling. Dergelijke aktes moeten worden opgesteld bij de aan- en verkoop van een woning, het aannemen van een hypotheek bij een geldverstrekker, enzovoorts. Tot slot kan een notaris zich bij het rechtspersonenrecht richten op het opstellen van oprichtingsakten, wijzigingen in statuten, akten van een overdracht, de uitgifte van aandelen, enzovoorts. Dit zijn vaak akten die te maken hebben met verenigingen, bedrijven, stichtingen, etc.

In veel gevallen zal een notaris zich op meerdere werkterreinen begeven en wordt er vooraf geen specifiek werkterrein gekozen door een notaris. Daarbij zijn er gevallen die onder geen van deze werkterreinen vallen. We spreken in dat geval van een zogenaamde onderhandse akte, wat verschillende soorten overeenkomsten tussen partijen omvat. Tijdens een werkdag kan een notaris mensen helpen bij het opstellen van de akten, maar ook adviseren over elementen in een akte zouden moeten worden opgenomen. Zeker bij een testament of een echtscheidingsakte hebben mensen vaak geen idee welke onderdelen essentieel zijn voor een dergelijke akte. Als notaris adviseer je cliënten in dit geval en help je ze bij het opstellen van de documenten.

Doordat je met tal van verschillende zaken te maken kunt krijgen tijdens je werkdagen, zal het beroep notaris niet snel vervelen. Iedere cliënt vergt een andere aanpak, zelfs als het om hetzelfde type akte gaat! Je zal begrijpen dat de basis van veel aktes wel hetzelfde is.

Notaris worden: welke opleiding volgen?

Het beroep notaris is, zoals reeds beschreven is, een wettelijk beschermd beroep. Dit betekent dat niet iedereen zich een notaris mag noemen en dat je zelfs een boete kunt krijgen als je jezelf een notaris noemt zonder de benodigde documenten te hebben. Om als notaris aan de slag te kunnen gaan dien je de opleiding Rechtsgeleerdheid af te ronden, die je op een universitaire instelling kunt volgen. Bij deze opleiding kun je verschillende richtingen kiezen, waarbij een notaris voor de richting Notarieel Recht zal kiezen.

Houd er rekening mee dat je er na je opleiding nog niet bent! Je kunt na het succesvol afronden van de opleiding Rechtsgeleerdheid wel aan de slag bij een notariskantoor, maar loopt nog zes jaar rond als kandidaat-notaris. Je kunt deze periode van zes jaar vergelijken met een lange stage, waarbij je begeleid wordt door een ervaren medewerker van het notariskantoor. Tijdens de stage ben je wel volledig in dienst en krijg je betaald voor het werk wat je verricht.

In de eerste drie jaar van deze periode volg je eerst een beroepsopleiding, die in opdracht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisaties wordt aangeboden door de Stichting Beroepsopleiding Notariaat. Deze beroepsopleiding bestaat voor een aantal uren uit thuisstudie, wat je naast je werk voor het notariskantoor dient uit te voeren. Daarbij kom je een of twee keer per maand samen met andere kandidaat-notarissen voor een centrale bijeenkomst. Pas wanneer je de volledige zes jaar na je opleiding Rechtsgeleerdheid hebt afgerond ben je een volwaardig notaris en heb je het recht om documenten te tekenen. Ook ben je vanaf dit moment eindverantwoordelijk voor aktes.

Past het beroep notaris bij mij?

Om het beroep notaris succesvol te kunnen beoefenen is een goede motivatie essentieel. Je moet eerst een relatief lange opleiding volgen, alvorens je zelfstandig aan de slag kunt gaan als notaris. Niet iedereen heeft de motivatie om hier negen jaar mee bezig te zijn, waardoor ze vroeg afhaken. Daarbij is het essentieel dat je stressbestendig bent, accuraat kunt handelen en een actuele juridische kennis hebt. Ook na de opleidingsfase zal je dus voortdurend zelfstudie moeten uitvoeren om je juridische kennis op orde te houden.

Ook enige sociale vaardigheden zijn belangrijk voor een notaris. Je bent immers voortdurend in gesprek met mensen die een akte op willen laten stellen. Hierbij is het erg belangrijk om te achterhalen wat de precieze wensen van een cliënt zijn.

Vacatures voor een notaris

Doordat notarissen na hun opleiding Rechtsgeleerdheid nog een zesjarige stage moeten volgen, gaat het merendeel van de notarissen aan de slag voor een bestaand notariskantoor. Na het afronden van je eerste opleiding is het nog niet mogelijk om als zelfstandig notaris aan de slag te gaan. Dit kan wel nadat je de zesjarige stage afgerond hebt. Het is echter raadzaam om eerst ervaring op te doen, alvorens je start met een eigen notariskantoor. Zeker in het begin kan het lastig zijn om cliënten aan je notariskantoor te binden.

Heb je vragen over Notaris?

Heb je het artikel zojuist gelezen, maar zit je nog met vragen omtrent 'Notaris', of wil je graag een opmerking toevoegen? Laat die dan hieronder achter. Wij en andere bezoekers zullen proberen zo snel mogelijk jouw opmerking of vraag te beantwoorden!

Klik hier om te reageren


 • Goedemorgen,
  Als een zelfstandige notaris kan je wel zelf bepalen wanneer je verlofdagen wilt nemen en ben je verplicht kandidaat notarissen in dienst te nemen?
  Als dat zo is in voor een notaris beroep kunt u mij a.u.b adviseren welke beroep ik kan kiezen waarbij ik een zelfstandige ondernemer bent met een hoog salaris als notaris . A.u.b u reactie en bedankt

 • Ik heb nu LHNO gedaan en Intas, dit is een schakelopleiding voor kantoor, gezondheidszorg en Techniek.
  Intas staat gelijk aan Mavo, hebben ze mij verteld.
  En hoe begin ik nu voor Notaris?
  Ik denk toch, dat ik voor de opleiding Rechtsgeleerdheid nog iets moet volgen?
  Ik denk van mijzelf, dat het beroep Notaris mij goed af zal gaan, omdat het een beroep is, wat geen dag hetzelfde is.
  Je krijgt contact met mensen, die iets op papier vast willen laten leggen.

  • Hoi Trea, ik ben benieuwd hoe het nu met je gaat. Welke opleiding volg je nu?