KPI, een boeman die controleert of een onmisbare tool?

Gepubliceerd door op

KPI staat voor Key Performance Indicator of in het Nederlands kritieke prestatie-indicator. Een mooie term, maar wat is een KPI nu eigenlijk? Het is een tool die in bedrijven wordt gebruikt om de zwakke punten in dat bedrijf op te sporen. Het is een onderdeel of plug-in van een CRM-softwarepakket (customer relations management). Met de KPI CRM wordt vooral de verkoopafdeling van een onderneming opgevolgd. Het is een werktuig om ervoor te zorgen dat de klanten tevreden zijn over de goederen en de diensten van het bedrijf.  Software voor KPI business wordt aangeleverd door gespecialiseerde bedrijven.

Een woordje uitleg over deze veelzijdige tool

Het is de HR-afdeling van een onderneming die de KPI-software zal gebruiken, en de resultaten ervan met het management bespreken. Er worden doelen vooropgesteld die alle werknemers van het bedrijf moeten nastreven. Door middel van een kengetal wordt er een waarde gegeven aan de hand van de prestaties. Op het KPI dashboard, de interface van het programma, kunnen die waarden afgelezen worden.

Door die resultaten te analyseren kan er onmiddellijk een vinger gelegd worden op de zwakke plekken binnen de organisatie. Zijn er werknemers die de doelen niet kunnen halen, zal HR die medewerkers uitnodigen voor een gesprek. Er wordt dan samen onderzocht wat het probleem is. In veel gevallen ligt het niet aan de ondermaatse prestatie van die werknemer, maar zijn er externe factoren die hem beletten zijn doel te halen.

Het is belangrijk dat de doelstellingen realistisch worden opgesteld. In een goede onderneming zal de mening en de input van de medewerkers gevraagd worden. Op die manier hebben ze zelf ook meegewerkt aan het doel. Uiteraard wordt de eindbeslissing door de directie genomen. Dankzij de inspraak, zullen de werknemers veel minder problemen hebben met het doel dat ze moeten halen.

Moet iedereen worden opgenomen, of alleen de medewerkers uit de verkoopafdeling?

KPI toepassen op een deel van de onderneming heeft weinig zin. Je kunt dan wel zien of er veel of weinig verkocht is en door wie, maar dat kun je ook wel in de gewone administratie. Het is de bedoeling om te onderzoeken waarom bepaalde personen of afdelingen het moeilijk hebben. En zoals gezegd kan dat aan factoren liggen waarop die bepaalde afdeling geen vat heeft. Als de producten van het bedrijf niet op tijd gemaakt worden, kan de sales ze ook niet verkopen. Maar misschien is de oorzaak hiervan wel een fout in de dienst aankoop waardoor de productie stil komt te liggen.

Dus toch geen boeman?

Nee, helemaal niet. Het is een structuur die de toekomst van het bedrijf moet verzekeren. Dat is ook in het voordeel van de medewerkers. Het kengetal dat ze op hun KPI hebben is niet om de werkdruk te verhogen. Het is de bedoeling om iedereen op het beste niveau te laten presteren en de frustraties tussen verschillende afdelingen weg te nemen. De klanten van het bedrijf kunnen er alleen maar beter door geholpen worden.

Auteur
Met veel plezier doe ik research en schrijf ik artikelen omtrent beroeps- en werkgerelateerde onderwerpen. Heb je een leuk onderwerp voor mij of wil je meer van mij komen te weten, bekijk mijn profiel voor al mijn publicaties.

Plaats een reactie