Bescherming Van Persoonlijke Gegevens Door Bedrijven: Zo Pak Je Het Effectief Aan

Gepubliceerd door op

Zowel grote concerns als ZZP’ers verwerken regelmatig persoonlijke gegevens van klanten en andere zakelijke relaties. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn ze verplicht om daar zorgvuldig mee om te gaan. Wanneer deze gegevens in verkeerde handen vallen, kan dit grote gevolgen hebben. In dit artikel lees je welke maatregelen je moet nemen om persoonlijke gegevens van anderen te beschermen.

Geen onderscheid

Persoonlijke gegevens zijn onder meer namen, e-mailadressen, woonadressen, IP-adressen, BSN en rekeningnummers. Het omvat alle informatie waarmee iemand geïdentificeerd kan worden. Deze gegevens worden verzameld en opgeslagen door bedrijven voor de bedrijfsvoering. In verband met het recht op privacy moet er zorgvuldig met deze gegevens worden omgegaan.

Cybercriminelen discrimineren niet. Een eenmanszaak kan net zo goed slachtoffer worden van een datalek of een cyberaanval als een multinational. Bij de laatste categorie is de buit groter, maar daar moeten criminelen ook meer moeite voor doen. Grote bedrijven hebben het budget om IT-experts in te huren. Kleine ondernemingen hebben dat budget doorgaans niet, waardoor de slagingskans voor cybercriminelen aanzienlijk wordt vergroot.

Gevolgen

Als cybercriminelen erin slagen om persoonlijke gegevens van klanten en zakelijke relaties in handen te krijgen, heeft dat grote gevolgen. Degenen van wie de gegevens zijn gelekt kunnen slachtoffer worden van onder meer identiteitsfraude. Het bedrijf zelf loopt reputatieschade op, omdat het kennelijk niet in staat was om gevoelige informatie op correcte wijze te beschermen. Daarnaast kan het betreffende bedrijf een flinke boete opgelegd krijgen door de Autoriteit Persoonsgegevens. De klanten om wiens gegevens het gaat kunnen bovendien om schadevergoeding vragen.

Maatregelen

Alle bedrijven, groot of klein, moeten dus de nodige maatregelen treffen om privacygevoelige gegevens te beschermen. Door aandacht te schenken aan de volgende punten kunnen bedrijven op effectieve wijze aan deze verplichting voldoen:

Wees voorbereid

Bepaal een strategie en werk deze zo nauwkeurig mogelijk uit in een document. Omschrijf welke informatie wordt verzameld en op welke manieren dat gebeurt. Bedenk ook van tevoren wat er moet gebeuren in het geval van een datalek of beveiligingsprobleem. 

Hou het overzicht

Weet welke informatie waar wordt opgeslagen. Inventariseer daarvoor alle computers, laptops, zakelijke telefoons, flash drives en andere apparaten die de onderneming in gebruik heeft. Hou ook bij wie allemaal toegang heeft tot de opgeslagen informatie.

Beveilig het netwerk

Zorg voor een veilige en versleutelde verbinding. Vooral draadloze netwerken zijn kwetsbaar voor hackers. Laat thuiswerkers gebruikmaken van een VPN-service. Een VPN zorgt voor encryptie van alle verstuurde en ontvangen data en schermt het IP-adres af. Daarnaast biedt het effectieve bescherming tegen malware en virussen.

Automatiseer softwareupdates

Iedere softwareupdate kan belangrijke beveiligingsupdates bevatten. Het is dus essentieel om de update onverwijld uit te voeren. Zorg dat dit automatisch gebeurt. Zo voorkom je dat je collega’s en werknemers er steeds aan moet herinneren.

Gebruik multifactorauthenticatie

Stel multifactorauthenticatie in voor accounts en bestanden die privacygevoelige informatie bevatten. Om toegang te krijgen is, naast het wachtwoord, een extra identificatiemiddel vereist. Dat kan een sms-code of vingerafdruk zijn, maar ook een code die gegenereerd wordt met bijvoorbeeld Google Authenticator.

Sla gegevens op in de cloud

Bewaar gegevens in een cloud in plaats van op lokale computers. Cloudproviders moeten aan strenge eisen voldoen en over diverse certificeringen beschikken. Vooral kleinere ondernemingen hebben hier veel baat bij.

Betrek Werknemers

Zorg voor goede instructies en periodieke trainingen en simulaties op het gebied van cyberveiligheid. Verwijder onmiddellijk alle accounts van werknemers die uit dienst treden.

Auteur
Met veel plezier doe ik research en schrijf ik artikelen omtrent beroeps- en werkgerelateerde onderwerpen. Heb je een leuk onderwerp voor mij of wil je meer van mij komen te weten, bekijk mijn profiel voor al mijn publicaties.

Plaats een reactie