Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Het is prettig om met een gerust hart te kunnen ondernemen. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering – ofwel BAV – biedt die rust. In elk bedrijf worden er fouten gemaakt, dat is onvermijdelijk. Maar deze hoeven geen desastreuze gevolgen met zich mee te brengen. Op het moment dat je verzekerd bent voor schade veroorzaakt door een beroepsfout zal een BAV de schadeclaim dekken. Een BAV is met name geschikt voor (zelfstandig) ondernemers met een adviserende rol. Bijvoorbeeld advocaten, ICT’ers, consulenten, accountants, makelaars, financieel adviseurs, architecten, organisatieadviesbureaus, enzovoorts.

Een voorbeeld van beroepsaansprakelijkheid: wanneer door een inschattingsfout van een makelaar de waarde van een huis (bij noodgedwongen verkoop) een stuk lager blijkt dan vooraf is ingeschat, leidt iemand verlies. De veroorzaakte vermogensschade (financiële schade) zal worden verhaald op de makelaar in kwestie. De makelaar kan vervolgens een beroep doen op zijn BAV.

De verzekering biedt financiële dekking voor juridische procedures, vermogensschade en in sommige gevallen personen- en bedrijfsschade van opdrachtgevers en derden. In geval van beroepsaansprakelijkheid wordt de financiële schade tot aan de verzekerde limiet gedekt. Meestal bestaat er een eigen risico. De hoogte van het eigen risico en de verzekerde limiet kun je meestal zelf afstemmen op je wensen. Verder hangt de hoogte van je premie vaak af van je beroep, je jaaromzet en eventueel de hoeveel werknemers die je in dienst hebt. Op deze pagina vind je een beroepsverzekering vergelijker die je kunt gebruiken om een passende BAV af te sluiten. Hier vind je de goedkoopste beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen die jouw bedrijfsrisico’s kunnen dekken.

Verschil beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is een verzamelwoord voor alle mogelijke schade waar je als ondernemer verantwoordelijk voor bent. Denk bijvoorbeeld aan productaansprakelijkheid. Als jouw geleverde product schade veroorzaakt, ben jij als producent verantwoordelijk en kan je dus aansprakelijk worden gesteld. Denk bijvoorbeeld aan het leveren van een kapotte wasmachine. Als de kapotte wasmachine waterschade heeft veroorzaakt (waardoor er kosten zijn gemaakt) kan jouw bedrijf aansprakelijk worden gesteld.

Als je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten – ook AVB of aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven genoemd – kun je de vermogensschade (financiële schade) verhalen bij je verzekeraar. Met een aansprakelijkheidsverzekering ben jij verzekerd voor belangrijke bedrijfsrisico’s waardoor je met een gerust hart kunt ondernemer. Een BAV daarentegen dekt de schade ten gevolge van het geven van een verkeerd zakelijk advies of verkeerde inschatting. 

Wanneer jij, één van je werknemers of je producten (indirecte) financiële schade aan een persoon of bedrijf veroorzaakt, spreekt men dus van bedrijfsaansprakelijkheid. Dit geldt meestal ook voor letselschade aan één of meerdere personen door toedoen van jouw bedrijf, producten of bedrijfspand. Denk aan een ongeluk dat kan ontstaan binnen je bedrijfspand. Of de schade veroorzaakt door een gevallen ladder van een schildersbedrijf. Het schildersbedrijf kan de geclaimde schade verhalen bij de desbetreffende verzekeraar.

Ook kunnen medische kosten worden verhaald. Een voorbeeld hiervan: een horecaondernemer kan beroep doen op zijn AVB wanneer een gast een voedselvergiftiging oploopt door te hebben gegeten in zijn restaurant. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ben je dus verzekerd voor medische, materiële of financiële schade aan anderen. Dankzij de AVB kunnen de kosten voor het schadeherstel en procedurekosten worden verhaald. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kun je vaak uitbreiden met aanvullende verzekeringen (waaronder bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering). 

Het voornaamste verschil tussen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) is dus de manier waarop de schade is ontstaan. Wanneer schade is ontstaan door het verstrekken van een verkeerd advies kan men een beroep doen op de BAV. Schade veroorzaakt door andere bedrijfsfouten of ongelukken vallen onder de AVB.

Kosten beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De hoogte van de kosten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is afhankelijk van je branche en je verzekeraar. Vaak berekenen verzekeraars je premie op basis van je jaarlijkse omzet en speelt de hoeveelheid werknemers een rol. De hoogte van je premie is tevens afhankelijk van het maximaal uit te keren bedrag. Dit kun je meestal zelf kiezen, evenals het eigen risico.

Vaak kun je kiezen tussen enkele honderdduizenden tot enkele miljoenen euro’s als maximaal verzekerd bedrag. Ook kun je kiezen hoe hoog je eigen risico is. Gemiddeld kost een beroepsaansprakelijkheidsverzekering tussen de € 30,- en de € 150,- per maand. Op deze pagina vind je een BAV vergelijker die je kunt gebruiken om een passende BAV af te sluiten. Het afsluiten van een dergelijke verzekering duurt meestal maar een paar minuten.

Vergelijken van verzekeringen

Om een passende verzekering af te sluiten zul je de verschillende polisvoorwaarden met elkaar moeten vergelijken. Het is belangrijk om de voorwaarden van verschillende aanbieders goed naast elkaar te leggen. De vergelijker op deze pagina helpt je hierbij. Hier kun je verschillende beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen met elkaar vergelijken. Lees de voorwaarden rustig door voor je een keuze maakt. Het aanbod aan verzekeringen is groot, evenals de verschillen binnen de verzekeringsvoorwaarden. 

Aanbieders 

Particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen (WA-verzekeringen) worden aangeboden door de meeste verzekeraars. Deze verzekeringen worden over het algemeen aangeboden met zeer lage premies. Let op, dit zijn geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Als bedrijf zul je je misschien ook moeten verzekeren voor het maken van beroepsfouten. Gelukkig zijn er een hoop partijen die jouw bedrijf kunnen waarborgen bij (financiële) schade gemaakt door een beroepsfout van jou of van je personeel.

Om de juiste keuze voor jouw bedrijf met personeel of als zelfstandig ondernemer te maken is het handig dat je weet welke bedrijfsverzekeringen er zoal aangeboden worden. De meeste gevestigde verzekeraars bieden zowel beroeps- als bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen aan. Er zijn ook aanbieders die rekening houden met de risico’s van specifieke beroepsgroepen. Sommige aanbieders hanteren een maximale jaaromzet of maximaal aantal medewerkers. De vergelijker op deze pagina biedt een overzicht om je keuze makkelijker te kunnen maken. Hier kun je verschillende beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen met elkaar vergelijken.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor zzp’ers

Over het algemeen maken verzekeraars een onderscheid tussen bedrijven met personeel en zelfstandig ondernemers. Een BAV voor een zelfstandig ondernemer is bedoeld voor zzp’ers en mkb’ers in de zakelijke dienstverlening die een adviserende rol bekleden. Bijvoorbeeld ingenieurs, ICT-specialisten, advocaten, architecten, consultants en organisatieadviseurs. Een BAV is er voor zzp’ers, mkb’ers en bedrijven in iedere rechtsvorm. Zoals een eenmanszaak, bv, nv, vof, stichting of vereniging. 

Indien je als zelfstandig ondernemer financiële schade hebt veroorzaakt door een verkeerd advies te geven, kun je een beroep doen op je BAV. Buiten financiële schade wordt letselschade vaak ook vergoed. Je kan de verzekering meestal op elk moment aanpassen, uitbreiden of beëindigen. Er geldt vaak een eigen risico waarvan je de hoogte zelf kunt bepalen. De meeste beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor zzp’ers hanteren een maximum van € 2.500.000,- per jaar.

Als zelfstandig ondernemer ben jij altijd de eindverantwoordelijke. Beroepsfouten kunnen je soms duur komen te staan. Dankzij het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers zullen eventuele schadeclaims niet leiden tot een faillissement. Heb je een eenmanszaak en wil je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) afsluiten? Dat kan, op deze pagina vind je een vergelijker van diverse verzekeringen. Neem gerust eens een kijkje om te zien waar je je als zzp’er allemaal voor kunt verzekeren. 

Is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers verplicht?

Soms wel, maar meestal niet. Een BAV is vanuit de wet of brancheorganisaties alleen verplicht voor bepaalde beroepen. Voor veel beroepsgroepen is een BAV niet verplicht. Toch komt het steeds vaker voor dat opdrachtgevers of leveranciers eisen dat zzp’ers hun aansprakelijkheid zelf verzekeren voordat ze met hen in zee gaan. Dit is dus geen wettelijke verplichting, maar de eis vanuit de opdrachtgever of leverancier beïnvloedt wel degelijk het zakendoen. Een voorbeeld van een branche waarin het afsluiten van een BAV verplicht is, is de advocatuur. Een advocaat is (op grond van artikel 6.24) verplicht adequaat verzekerd te zijn tegen het risico van zijn beroepsaansprakelijkheid. Het doel van deze regel is om cliënten en derden tot op zekere hoogte te waarborgen wanneer een advocaat een beroepsfout begaat.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen beroepsgroepen

De risico’s voor een aannemer zijn anders dan die van een accountant, bestuurslid of een transporteur. De meeste verzekeraars zijn zich bewust van de verschillende risico’s die een beroep met zich meebrengen. Er zijn veel verzekeringen ontwikkeld die dekking bieden voor de risico’s van specifieke beroepsgroepen. Er zijn (aansprakelijkheids)verzekeringen ontwikkeld speciaal voor de zorgsector bijvoorbeeld. Die verzekeringen zijn dus afgestemd op de specifieke risico’s binnen de zorgsector. Deze verzekeringen zijn bijvoorbeeld van toepassing op zzp’ers in de thuiszorg. Je kunt ook kiezen voor specifieke dekkingen als verzorgende, kraamverzorgende, verpleegkundige, wijkverpleegkundige enzovoorts. 

Ook zijn er verzekeringen ontwikkeld gericht op aansprakelijkheid binnen de bouw, binnen een bestuur of verkeer en infrastructuur. Voorbeelden hiervan zijn vervoerdersaansprakelijkheidsverzekeringen en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen. Op deze pagina vind je een vergelijker van verschillende aanbieders. Neem gerust een kijkje om te zien waar je je allemaal voor kunt verzekeren. 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten verzekert je tegen de gevolgen van schadeclaims wanneer jij (of je medewerker) een beroepsfout maakt.

Kosten ten gevolge van een beroepsfout van een advocaat kunnen hoog oplopen. Op grond van artikel 6.24 (eerste lid) van de Verordening op de advocatuur (Voda) is een advocaat verplicht adequaat verzekerd te zijn tegen het risico van zijn beroepsaansprakelijkheid. Deze wet is onlangs aangepast met als doel cliënten (tot op zekere hoogte) te waarborgen wanneer een advocaat financiële schade heeft veroorzaakt door het maken van een beroepsfout. Een advocaat in dienstbetrekking is daarom verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Het minimale verzekerde bedrag is € 500.000,- per aanspraak. Bij een maandelijkse premie tussen de € 55,- en € 120,- kun je je al laten verzekeren voor een bedrag van € 500.000,- per aanspraak. 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT 

Als ICT’er kan je ter verantwoording worden geroepen als een bedrijf financiële schade oploopt door een beroepsfout die jij hebt gemaakt. Door de huidige digitalisering staat er bij bedrijven steeds meer op het spel. De risico’s zijn groot, zeker wanneer je als ICT’er zaken doet met grote bedrijven. Denk aan datalekken of het verlies van data. Een bedrijfsfout als ICT’er kan soms leiden tot een miljoenenschade.

Daarom bestaan er beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen samengesteld speciaal voor de ICT-branche. Deze dekken de specifieke risico’s van ondernemers binnen de ICT. Denk aan contractbreuk, het geven van een verkeerd advies, schending van een geheimhoudings- of privacy plicht, verlies of beschadiging van documenten en data, inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, smaad en laster. Een BAV is niet verplicht voor ondernemers binnen de ICT. Voor € 39,- per maand kun je je al tot een bedrag van € 250.000,- laten verzekeren. Op deze pagina vind je een vergelijker van diverse verzekeringen en premies, neem gerust eens een kijkje. Misschien vind je een verzekering die perfect is voor jouw situatie. 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering architect

Ook zijn er beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor architecten. Het kan goed zijn dat je door een foute berekening financiële schade veroorzaakt. Een foute berekening kan namelijk leiden tot het stilliggen van de bouw, met alle financiële schade van dien. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt je tegen de gevolgen hiervan. De specifieke risico’s die horen bij het vak van architect zijn uitgangspunt geweest bij het opstellen van de verzekeringsvoorwaarden van een architecten BAV. 

Ben jij geïnteresseerd in het afsluiten van een BAV of een AVB? Maak dan gebruik van de vergelijkingstool op deze pagina. Hier kun je verschillende verzekeringen met elkaar vergelijken. Hopelijk heeft dit artikel je mogen informeren. Veel succes tijdens je zoektocht naar de juiste verzekering!

Plaats een reactie