Notaris in Utrecht

De notaris legt gemaakte afspraken rechtsgeldig vast. De notaris in Utrecht is bevoegd om authentieke aktes op te maken. Een akte die zonder de aanwezigheid van een notaris is opgesteld heet een onderhandse akte. De authentieke akte biedt in veel gevallen meer zekerheid. Dit is vooral belangrijk bij de aankoop van een woning, het opstellen van een testament, samenlevingscontract of bij de uitgifte van aandelen op naam. De notaris legt belangrijke afspraken vast bij trouwen en scheiden, samenwonen en nalatenschap. Daarnaast weet de notaris alles over verschillende bedrijfsvormen en legt gemaakte afspraken hierover vast.

Overzicht notarissen in Utrecht

Hier vind je binnenkort het complete overzicht van notarissen in Utrecht. We zijn hier achter de schermen druk mee bezig. Ben je zelf (werkzaam bij) een notaris en wil je hier graag tussen staan? Neem dan contact op via info@beroepen.nl voor een vrijblijvend gesprek.

Adviserende taken en onpartijdigheid

Notarissen hebben adviserende zaken omtrent personen en familierecht, rechtspersonenrecht en onroerende zaak recht. Loop je met bepaalde vragen rond, dan kun je altijd terecht bij de notaris in Utrecht. Notarissen zijn onafhankelijk, dit wil zeggen dat ze geen partij trekken of namens of voor derden werken. Krijg je te maken met een rechtshandeling, dan is de notaris verplicht om je hierover te informeren en adviseren. Dit heeft betrekking op de gevolgen oftewel het rechtsgevolg. Zo ziet deze erop toe dat er geen misbruik wordt gemaakt van juridische onkunde, maar ook van overwicht.

Hypotheekakte op laten stellen

De meeste mensen sluiten voor de aankoop van een woning een hypothecaire lening af. Afspraken over deze hypothecaire lening worden vastgelegd in een hypotheekakte Het gaat hier om de lening zelf, de hypotheek of het onderpand en overige afspraken. Een van de belangrijkste afspraken is het hypotheekrecht dat de bank krijgt. Wanneer je niet aan je betalingsverplichting voldoet, heeft de bank het recht om de woning te verkopen.

De notaris stelt de hypotheekakte op en zorgt ervoor dat deze aan alle eisen van de bank en de wet voldoet. De notaris bespreekt de punten uitvoerig, zodat duidelijk is wat je plichten en rechten zijn. Wanneer dit besproken is, wordt de hypotheekakte ondertekend door jezelf en eventuele partner, de bank en de notaris. In de meeste gevallen is de hypotheekverstrekker niet aanwezig, maar machtigt deze een medewerker van het notariskantoor.

Akte van levering

Bij de aankoop van een woning gaat het niet alleen om het opstellen van de hypotheekakte. Net zo belangrijk is de akte van levering, waarmee je juridisch eigenaar van de woning wordt. Het ondertekenen van de koopovereenkomst alleen is niet voldoende, de notaris in Utrecht stelt een officiële akte van levering op. Hierin staan alle afspraken uit de koopovereenkomst. Na ondertekening worden de wijzigingen doorgegeven aan het kadaster, dat de nieuwe eigenaar van de woning registreert. De notaris regelt ook de overdracht van overige onroerend goed waaronder bedrijfspanden en grond.

Opstellen van een samenlevingscontract

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn veel zaken wettelijk geregeld. Bij samenwonen is dit niet het geval, waardoor jullie mogelijk later voor problemen komen te staan. In een samenlevingscontract worden afspraken met betrekking tot de woning, de inboedel en de kosten van de huishouding vastgelegd. Ook het partnerpensioen of verdeling bij overlijden wordt in het samenlevingscontract besproken. De notaris in Utrecht stelt een samenlevingscontract op, dat is afgestemd op de wensen en eisen van het stel. Alle gemaakte afspraken in het samenlevingscontract zijn rechtsgeldig. Voor het beëindigen van een samenlevingscontract hoef je niet naar de notaris te gaan.

Testament op laten maken

Iedereen van 16 jaar en ouder kan een testament laten opmaken. Dit is een notariële akte met alle wensen na het overlijden. Zo kan het gaan om een voogdijbenoeming wanneer slechts één ouder het ouderlijk gezag heeft. Het kan ook dat, bij een gezamenlijk ouderlijk gezag, een voogdijbenoeming wordt vastgelegd. In dit geval kan de voogd de benoeming pas accepteren wanneer beide ouders overleden zijn. In een testament geef je ook aan hoe de nalatenschap onder erfgenamen wordt verdeeld. Zonder testament vindt verdeling via de wet plaats. Het is mogelijk om een gehuwde partner of biologische kinderen te onterven, ook dit wordt in het testament vastgelegd. De notaris stelt het testament op en laat dit registreren bij het Centraal testamentenregister. Het is altijd mogelijk om een nieuw testament op te laten stellen of het huidige te wijzigen. Dit verloopt ook weer via de notaris.

Een rechtsvorm kiezen

Bij het starten van een onderneming is het belangrijk om voor een rechtsvorm te kiezen. Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid heb je de keuze uit een eenmanszaak, vennootschap onder firma, een maatschap of commanditaire vennootschap. Kies je voor een besloten vennootschap, naamloze vennootschap of coöperatie, dan val je onder de rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. De notaris adviseert over de voor- en nadelen van alle rechtsvormen. Heb je een keuze gemaakt, dan zorgt de notaris voor de oprichting van de gekozen rechtsvorm.

Heb ik een notaris nodig?

Naast eerder genoemde punten is de notaris er voor het wijzigen van huwelijkse voorwaarden, maar ook voor het opstellen hiervan. Dit geldt ook voor schenkingen, het opstellen van een huurkoopovereenkomst of splitsing van een gebouw in meerdere appartementen. In sommige zaken is een notaris verplicht, in andere gevallen niet. Het verdient aanbeveling om belangrijke afspraken goed vast te laten leggen. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met jouw notaris in Utrecht.

Plaats een reactie