Iedereen in Nederland krijgt er mee te maken; leraren! Het begint al met meesters en juffrouwen op de basisschool, waarna je naar het middelbaar onderwijs mag gaan. Daar vind je ze, de leraren en leraressen die jou helpen bij het verkrijgen en leren van informatie. Niet iedereen kan goed met leraren, terwijl het een erg nobel beroep is. Wil jij ook mensen informeren en onderwijzen? Dan ben jij geschikt als leraar of lerares. Voordat je echter les gaat geven, dien je wel een lerarenopleiding gevolgd te hebben, meer informatie daarover vind je op deze pagina!

Overzicht lerarenopleidingen

Welke opleiding moet je volgen om leraar te worden

Dus jij wil graag voor de klas staan en je wilt leraar worden? Dan dien je hiervoor een lerarenopleiding te volgen. Echter is er niet één specifieke lerarenopleiding beschikbaar tegenwoordig. Er is namelijk ook niet één type leraar.

Wat voor opleiding je dient te volgen om leraar te worden, hangt af op wat voor school je les wil gaan geven. Zo kun je kiezen voor de basisschool, waarbij je kinderen tot een jaar of 12 les gaat geven. Indien dit jouw keuze is, zul je de PABO moeten gaan volgen. De PABO staat voor Pedagogische Academie Basis Onderwijs.

Wil je les gaan geven als vakspecialist op de middelbare school, dan zul je de Lerarenopleiding gaan volgen. Op deze pagina vind je meer informatie over de Lerarenopleiding.

Als jij les wil gaan geven als vakspecialist op mbo, hbo of wo-niveau, dan zul je voor de lerarenopleiding kiezen. Je kunt hierin de keuze maken of je gaat voor een algemene lerarenopleiding of een vakspecifieke lerarenopleiding zoals; lerarenopleiding wiskunde, lerarenopleiding Nederlands, lerarenopleiding geschiedenis.

Het niveau van de lerarenopleiding

Het is belangrijk om te weten welk niveau je wil gaan lesgeven, zodat je ook de juiste opleiding hiervoor volgt. Zoals hierboven al vermeld werd kun je kiezen uit verschillende niveaus; mbo, hbo of wo-niveau.

Om toegelaten te worden op een bepaalde opleiding naar keuze, zul je moeten beschikken over een Havo of VWO diploma, of het mbo niveau 4. Mocht je niet in bezit hiervan zijn, kun je ook nog een toelatingsonderzoek laten uitvoeren, om te kijken of je alsnog kan worden toegelaten. Tot slot kan een school of opleiding ook een aanvullend profiel verwachten, dit kun je het beste bij de instelling naar keuze navragen.

Wat is de inhoud van de opleiding

De inhoud van de lerarenopleiding is afhankelijk van het type opleiding dat je kiest. Daarnaast is ook het niveau van belang voor de inhoud. Alvorens je voor een bepaalde opleiding kiest, kijk eerst goed of dit aansluit bij de baan van jouw keuze. Er kan nogal een verschil zijn in hetgeen er verwacht wordt van een leraar op verschillende scholen of instellingen.

Wil je graag een lerarenopleiding volgen? Kies dan voor een kwalitatieve opleiding die in lijn staat met jouw ideale baan als leraar!

Kosten van de lerarenopleiding

De kosten van een lerarenopleiding kunnen variëren afhankelijk van het land, het type opleiding, en of je aan een openbare of particuliere instelling studeert. Hier is een overzicht van de algemene kostenstructuur voor een lerarenopleiding:

  1. Collegegeld: In veel landen, waaronder Nederland, worden jaarlijkse collegegelden in rekening gebracht voor het volgen van een lerarenopleiding. Bij openbare onderwijsinstellingen zijn deze kosten vaak lager dan bij particuliere instellingen. In Nederland ligt het collegegeld voor het hoger onderwijs voor het studiejaar 2021/2022 rond de €2.100 per jaar voor fulltime studenten uit de Europese Unie.
  2. Studieboeken en materialen: Naast collegegeld moeten studenten vaak ook rekening houden met kosten voor studieboeken en andere materialen. Deze kosten kunnen variëren, maar liggen gemiddeld tussen de €200 en €500 per jaar.
  3. Levensonderhoud en overige kosten: Kosten voor levensonderhoud zoals huisvesting, voeding, en transport moeten ook worden meegerekend. Deze kosten zijn afhankelijk van je persoonlijke situatie en de locatie van de onderwijsinstelling.

In sommige landen biedt de overheid financiële steun, zoals studiefinanciering of studieleningen, om de kosten van het hoger onderwijs te dekken. Daarnaast zijn er soms beurzen of subsidies beschikbaar, vooral voor studenten in specifieke onderwijsspecialisaties of voor degenen die uitblinken in hun studies.

Voor zij-instromers die een carrièreswitch naar het onderwijs overwegen, zijn er soms speciale regelingen of financiële ondersteuningsprogramma’s beschikbaar die helpen de kosten van omscholing te dekken.

Het is belangrijk om vooraf grondig onderzoek te doen naar de specifieke kosten en financieringsmogelijkheden voor de lerarenopleiding die je overweegt.

Veelgestelde Vragen

Hieronder vind je enkele veelgestelde vragen die bij ons binnenkomen.

De duur van een lerarenopleiding varieert. De PABO duurt meestal vier jaar op HBO-niveau. Een lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs op HBO-niveau duurt ook vier jaar, terwijl een universitaire lerarenopleiding doorgaans één tot twee jaar duurt na het behalen van een relevante master.

Ja, er zijn speciale trajecten voor zij-instromers die al een andere carrière hebben gehad en leraar willen worden. Deze trajecten bieden vaak een combinatie van werken en leren, waarbij de zij-instromer als leraar in opleiding werkt terwijl hij of zij de vereiste onderwijskwalificaties behaalt.

Binnen de lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs kun je je specialiseren in een specifiek vak, zoals wiskunde, natuurkunde, geschiedenis, of Engels. In de PABO word je opgeleid om een breed scala aan vakken in het basisonderwijs te onderwijzen.

Er zijn gedeeltelijk online opleidingsmogelijkheden beschikbaar, vooral vanwege de recente toename van online en afstandsonderwijs. Echter, het praktische aspect van het lesgeven en de stages kunnen niet volledig online worden voltooid, dus een combinatie van online studie en fysiek aanwezig zijn is gebruikelijk.

Plaats een reactie