Andragoog

Opleidingsniveau:

Vanaf Array

Salarisindicatie:

Arbeidsmarkt:

In het kort ...

Welke benaming gebruik jij voor een andragoog? Want ook voor dit beroep zijn er verschillende bewoordingen en gerelateerde beroepen te vinden. Hier vind je ons overzicht: andragoog.

Vind je het leuk om je te verdiepen in de opvoeding van kinderen en ouderen? Heeft je het altijd al leuk geleken om ouderen te helpen? Wellicht is het beroep andragoog dan echt iets voor jou! Dit beroep houdt zich bezig met andragogie, wat staat voor de opvoeding en vorming van volwassen personen. Verwar andragogie niet met pedagogiek, want juist sterk gericht is op de opvoeding van jongere kinderen.

Wel is andragogie een stroming die is voortgekomen uit de pedagogiek, door de uitdagingen die volwassenen stellen als leerlingen. Als andragoog help je ouderen bij het ontwikkelen van hun mondigheid, autonomie, humaniteit en verantwoordelijkheid.

Doordat een andragoog volwassen personen uit verschillende doelgroepen van hulp kan voorzien, is het werk van een andragoog zeer divers. Je komt steeds weer met andere mensen in aanraking, die allen op een andere manier hulp nodig hebben bij het ontwikkelen van de eerder beschreven eigenschappen. Andragogie wordt als een specialisme binnen de sociale wetenschappen gezien, waarvan ook pedagogiek een onderdeel is. Houd er rekening mee dat pedagogiek een veel bredere studie is dan andragogie. Er bestaan tegenwoordig verschillende theorieën binnen de andragogie, die volwassenen kunnen helpen bij hun opvoeding. Neem als voorbeeld experimenteel leren, gesitueerd leren, biografisch leren, transformatief leren of sociaal leren. Het is sterk van een patiënt afhankelijk welke vorm van leren het meest geschikt is.

De werkdag van een andragoog

Gedurende de werkdag helpt een andragoog ouderen uit verschillende doelgroepen bij het verbeteren van hun vaardigheden. Dit kunnen jongvolwassenen zijn die hun school niet hebben afgemaakt, jongvolwassenen die al vroeg in aanraking zijn gekomen met justitie en nu opnieuw willen beginnen, volwassenen met een bepaalde aandoening, enzovoorts. Voor deze groepen mensen is het erg belangrijk om zeker hun sociale eigenschappen te verbeteren, zodat zij beter mee kunnen komen in de maatschappij. Een andragoog kan ze hierbij helpen met verschillende soorten oefeningen.

Als andragoog bekijk je welke manier van leren het meest geschikt is voor een cliënt en welke vaardigheden de cliënt kan en zou moeten verbeteren om beter mee te kunnen komen. Op basis van je bevindingen maak je een behandelplan voor een cliënt, die je vervolgens zelf uit kunt voeren. Tijdens je studie leer je over de verschillende behandelmethoden die gebruikt kunnen worden bij het behandelen van een cliënt. Het is logischerwijs sterk van de problemen van een cliënt afhankelijk, welk type behandeling het meest geschikt is voor het aanpakken van deze problemen.

Een andragoog houdt zich echter niet alleen bezig met het opstellen van behandelplannen en het daadwerkelijk behandelen van cliënten. Zo kun je als andragoog ook onderzoek doen naar de wetenschap van het menselijk handelen. Op basis van het onderzoek wat je doet probeer je verklaringen te vinden voor het gedrag van mensen in bepaalde situaties. Deze onderzoeken kunnen sterk uiteenlopend zijn. Denk bijvoorbeeld aan het doen van onderzoek naar het gedrag van kinderen in een speeltuin, tot het gedrag van volwassen mensen op drukke plekken. Juist door dergelijke onderzoeken uit te voeren wordt het voor een andragoog steeds makkelijker om cliënten te helpen bij het opzetten van een behandeling.

Opleiding voor het beroep andragoog volgen

Voorheen werd andragogie als een zelfstandige opleiding aangeboden in Nederland, maar dat is tegenwoordig niet meer zo. Andragogie heeft dermate veel raakvlakken met andere studies, dat men veel sociaalwetenschappelijke onderdelen heeft samengevoegd. Na het behalen van je diploma voor een dergelijke opleiding kun je een vervolgstudie volgen om je verder te specialiseren. In dit geval worden er verschillende specialisaties aangeboden voor studenten die zich verder willen verdiepen in de opvoeding van volwassenen.

Om als andragoog aan de slag te kunnen gaan kun je een opleiding als Algemene Sociale Wetenschappen volgen, wat een zeer brede universitaire studie betreft. Deze studie wordt op meerdere universiteiten in Nederland aangeboden. Doordat deze opleiding zeer breed is, raden docenten vaak aan om een masteropleiding te volgen. Bij een masteropleiding kun je een specialisatie volgen richting de opvoeding van kinderen, de opvoeding van volwassenen of andere sociaalwetenschappelijke gebieden.

Past het beroep andragoog bij mij?

Het is van verschillende aspecten afhankelijk of het beroep andragoog bij je past. Het meest belangrijke aspect hierbij is dat je het leuk moet vinden om met andere mensen te werken. Tijdens je werkdagen zal je met sterk uiteenlopende cliënten te maken krijgen, die ieder de nodige aandacht vergen. Daarbij is iedere cliënt anders en dien je voor iedere cliënt een ander behandelplan op te stellen. Naast goede sociale vaardigheden is dus ook geduld een belangrijke eigenschap. Bij de ene cliënt zal het leerproces sneller gaan, dan bij een ander.

Een van de fijne kanten van de hedendaagse opleiding van het beroep andragoog is dat je heel breed wordt opgeleid. Dit betekent dat het ook na je bacheloropleiding nog mogelijk is om een andere richting te kiezen, die bijvoorbeeld sterker gericht is op de opvoeding van kinderen. Tijdens je bacheloropleiding dien je verschillende stages te lopen, waarbij je een beeld krijgt van het werkveld waarin je terechtkomt na je studie. Het is raadzaam om tijdens deze stages met verschillende groepen mensen te werken. Volg bijvoorbeeld een stage bij moeilijk opvoedbare kinderen, een stage bij volwassenen, een stage bij mensen met het syndroom van down, enzovoorts. Zo krijg je een beter beeld van de groep waarmee je het liefste werkt!

Vacatures voor het beroep andragoog

Op internet vind je verschillende websites waarop vacatures voor het beroep andragoog worden aangeboden. Doordat andragogie een relatief specialistische tak is binnen de opvoedkunde, kan het raadzaam zijn om je breder te oriënteren. Zoek bijvoorbeeld ook eens naar vacatures voor de ouderenzorg als je momenteel geen vacatures voor een andragoog kunt vinden. Een andragoog werkt over het algemeen voor een praktijk die volwassen personen helpt bij hun opvoeding. Deze praktijk kan door verschillende instanties worden ingeschakeld om hulp te bieden. Ook een onderzoeksinstituut kan vacatures voor een andragoog aanbieden. Binnen een onderzoeksinstituut doet een andragoog onderzoek naar de manier waarop mensen handelen in bepaalde situaties.

Je kunt ervoor kiezen om zelf een praktijk te beginnen als je geen vacatures voor een andragoog vindt. Het is echter verstandiger om eerst ervaring op te doen bij een bestaande praktijk en pas later zelf iets te beginnen.

Plaats een reactie