Akoepedist

Opleidingsniveau:

Vanaf Array

Salarisindicatie:

Arbeidsmarkt:

In het kort ...

Welke benaming gebruik jij voor een akoepedist? Want ook voor dit beroep zijn er verschillende bewoordingen en gerelateerde beroepen te vinden. Hier vind je ons overzicht: akoepedist.

Wanneer je altijd al een medische opleiding hebt willen volgen en het daarnaast leuk vindt om andere mensen te helpen, is het beroep van akoepedist echt iets voor jou! Een akoepedist heeft een studie akoepedie gevolgd, wat zich bezighoudt met mensen die last hebben van slechthorendheid.

Dit betekent niet per definitie dat mensen doof zijn, maar wel dat ze geluiden minder snel en vaak niet volledig opvangen. Als losse studie komt akoepedie nauwelijks meer voor, steeds vaker wordt dit gecombineerd met logopedie.

Logopedie is in tegenstelling tot akoepedie een vrij brede studie, die zich richt op de behandeling van communicatiestoornissen. Dit heeft betrekking tot alle functies van onze mond. De combinatie van akoepedie met logopedie zorgt ervoor dat je een zeer brede achtergrond ontwikkelt, die je kunt gebruiken om patiënten in de breedste zin van het woord te helpen met hun communicatie. De patiënten die gehoorproblemen hebben zijn hier een goed voorbeeld van. Mede doordat de opleiding tot akoepedist tegenwoordig zo breed wordt aangeboden, is het beroep van een akoepedist heel afwisselend.

De werkdag van een akoepedist

Logopedisten en akoepedisten zijn op verschillende plekken actief. Zo kan een akoepedist een eigen praktijk openen, maar kunnen zij ook actief zijn in het onderwijs, een audiologisch centrum, een ziekenhuis, verschillende soorten revalidatiecentra, een theater, verpleeghuizen, of een instelling die zich op gehandicapten richt. Vanuit een dergelijke werkplaats voorziet een akoepedist patiënten van advies en therapie om problemen die zij ondervinden op het gebied van hun gehoor, spraak, taal, slik of stem te verhelpen. Doordat problemen met het gehoor over het algemeen niet volledig op te lossen zijn, leert een akoepedist een patiënt in dit geval hoe hij of zij om kan gaan met de gehoorproblemen.

Mocht een patiënt twijfelen over zijn of haar gehoor, dan kan een akoepedist het gehoor van een patiënt testen door de patiënt verschillende oefeningen uit te laten voeren. Op basis van het onderzoek kan de akoepedist een patiënt passende oplossingen aanreiken. Deze oplossingen kunnen gericht zijn op mogelijkheden om het gehoor te verbeteren, of op het leren leven met het gehoorprobleem wat niet meer kan worden verbeterd.

Opleiding tot akoepedist volgen

Zoals reeds beschreven werd hebben akoepedisten vaak een bredere achtergrond dan enkel de opleiding akoepedie. Enerzijds komt dit door het feit dat akoepedie steeds minder als losse studie aangeboden wordt, anderzijds is dit te verklaren door het feit dat akoepedisten zich met een bredere achtergrond op een grotere groep patiënten kunnen richten. In Nederland wordt akoepedie in combinatie met logopedie op hbo-niveau aangeboden. Onder meer het Windesheim in Zwolle biedt een verdiepende minor Logopedie & Audiologie aan voor mensen die een studie logopedie volgen.

Naast de mogelijkheid om je te richten op het vaststellen van gehoorproblemen bij mensen, kun je ook een praktijk opleiding tot akoepedist volgen. Deze praktijk opleidingen zijn van iets lager niveau en voornamelijk gericht op het verlenen van hulp aan mensen met een gehoorprobleem. Deze opleidingen zijn minder breed en diepgaand.

Als je besluit om eerst alleen een opleiding logopedie te volgen, dan kan dit op verschillende plekken in Nederland. Er wordt onder meer een hbo-opleiding logopedie aangeboden in Almere, Zwolle, Nijmegen, Groningen, Heerlen, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. Deze bacheloropleiding duurt in z’n geheel vier jaar. Tussentijds zou je de eerder beschreven verdiepende minor op het Windesheim in Zwolle kunnen volgen om jezelf op te leiden tot akoepedist. Ook zijn er verschillende master op universitair niveau, die je kunnen helpen om je verder te specialiseren als logopedist. Des te dieper je kennis op dit vlak is, des te groter zullen ook je baankansen zijn.

Brede inzetbaarheid als akoepedist

Als akoepedist ben je zeer breed inzetbaar, doordat je naast de opleiding akoepedie ook logopedie gestudeerd zal hebben. Dit is onder meer interessant door het feit dat slechthorenden vaak moeite hebben met hun spraak, als gevolg van een zogenaamde auditieve handicap. Dit geldt niet alleen voor volwassenen, maar zeker ook voor kinderen die op jonge leeftijd doof of slechthorend worden. Zij kunnen hierdoor een grote taalachterstand oplopen ten opzichte van leeftijdsgenoten. Als logopedist kun je deze patiënten helpen bij het verbeteren van hun spraak en taalachterstand, op het moment dat je in je rol als akoepedist vastgesteld hebt dat een patiënt met een gehoorprobleem kampt.

Niet alleen kun je worden ingezet om mensen met gehoorproblemen te helpen, ook kun je in je rol als logopedist vroegtijdig achterstanden op het gebied van spraak en taal herkennen op basisscholen of soortgelijke instellingen. Niet voor niets hebben veel grote basisscholen een eigen logopedist, die de basisscholen helpt bij het aanpakken van achterstanden bij kinderen.

Door dergelijke achterstanden tijdig te herkennen is het mogelijk om vroegtijdig een behandelplan op te stellen om de achterstanden aan te pakken en te verminderen. Zo kan een kind beter meekomen op school en in de maatschappij. Het is per kind en per type achterstand afhankelijk, welk behandelplan het meest geschikt is. Als logopedist en akoepedist stel je per kind een persoonlijk behandelplan voor, die je vervolgens zelf uitvoert. Zo zal je de achterstand van het kind gedurende de behandeling af zien nemen.

Vacatures voor akoepedisten

Het aantal vacatures die specifiek gericht zijn op akoepedisten is relatief klein, doordat het beroep akoepedist heel specifiek is. De vacatures voor logopedisten worden daarentegen wel ruimschoots aangeboden. Op internet vind je verschillende websites waarop diverse instanties hun vacatures voor logopedisten aanbieden. Denk aan vacatures voor onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, revalidatiecentra, theaters, verpleeghuizen en audiologische centra. Mocht je specifiek iets willen doen als akoepedist en in mindere mate als logopedist, dan is het sterk aan te raden om te gaan werken in een audiologisch centrum. Deze centra zijn specifiek gericht op het behandelen van patiënten met gehoorproblemen.

Er zijn ook akoepedisten en logopedisten die een eigen praktijk aanbieden en zich als freelancers aanbieden bij andere partijen. Dit kunnen onderwijsinstellingen zijn, maar ook ouders die een privébehandeling willen voor hun kind. Het is echter aan te raden om eerst een naam op te bouwen in de wereld van logopedisten en akoepedisten, alvorens je met een eigen praktijk begint. Zonder ervaring kan het vinden van patiënten lastiger zijn.

Plaats een reactie