Advocaat Contractenrecht

Opleidingsniveau:

Vanaf Array

Salarisindicatie:

€ 2500 - 10000

Arbeidsmarkt:

Onbekend

In het kort ...

Een advocaat contractenrecht is een juridisch professional die gespecialiseerd is in het opstellen, beoordelen, interpreteren en betwisten van contracten, om ervoor te zorgen dat de rechten en belangen van cliënten worden beschermd.

Welke benaming gebruik jij voor een advocaat contractenrecht? Want ook voor dit beroep zijn er verschillende bewoordingen en gerelateerde beroepen te vinden. Hier vind je ons overzicht: contractenrecht specialist, jurist contractenrecht, contractenrecht advocaat.

De Nederlandse advocatuur is zeer breed! Als advocaat kun je onder meer kiezen voor een specialisatie in het arbeidsrecht, in het contractrecht, of in het mededingingsrecht. In dit artikel belichten we het beroep advocaat contractenrecht, wat zeker in de afgelopen jaren steeds populairder is geworden.

Werknemers verliezen hun baan in economisch mindere tijden aanzienlijk sneller en werkgever dus minder snel vaste contracten aan te bieden. Als gevolg hiervan blijven mensen tijdens werkloos, of raken ze verstrikt in een net van meerdere tijdelijke contracten. Een advocaat contractenrecht kan de werknemer in dit geval van hulp voorzien!

Een advocaat contractrecht helpt echter niet alleen werknemers bij conflicten rondom contracten overeenkomsten. Ook kan een advocaat contractenrecht organisaties helpen die momenteel bezig zijn met het opstellen van een overeenkomst voor een samenwerking met een andere organisatie.

Om te voorkomen dat er op een later moment conflicten ontstaan is het erg belangrijk dat alle zaken rondom de samenwerking heel nauwkeurig in de overeenkomst worden beschreven. Een advocaat contractenrecht kan de organisaties hierbij helpen, door een adviserende rol in te nemen. Dit is echter slechts een voorbeeld van het werk wat een advocaat contractenrecht uitvoert.

De werkdag van een advocaat contractenrecht

Doordat iemand die het beroep advocaat contractenrecht beoefent zich met tal van verschillende zaken rondom contracten en overeenkomsten bezighoudt, ziet de werkdag van een dergelijke advocaat er iedere dag anders uit. De ene dag helpt een advocaat contractenrecht een werknemer bij het doornemen van een aangeboden contract van zijn of haar werkgever, terwijl de contractrechtenadvocaat op andere dagen hulp biedt bij de bemiddeling tussen partijen die een overeenkomst op willen stellen. Bovenal houdt een advocaat contractrecht zich bezig met de elementen van het deelgebied contractenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

Er zijn twee vormen van verbintenissen, waarbij het verschil gemaakt wordt door een rechtshandeling of een feite handeling. Bij een rechtshandeling spreken we van het sluiten van een verbintenis, zoals een arbeidscontract of een samenwerkingsovereenkomst tussen organisaties. Een feitelijke handeling is daarentegen een verbintenis als gevolg van een onrechtmatige daad. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij je per ongeluk schade aan andermans voorwerpen hebt veroorzaakt. Tijdens een werkdag zal een advocaat contractenrecht zich met beide soorten verbintenissen bezighouden.

Vaak werkt een advocaat contractrecht bij een groter advocatenkantoor, waar ook advocaten met andere specialisaties werken. Er zullen namelijk regelmatig situaties voorkomen, waarbij je samen moet werken met een ander type advocaat. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking met een advocaat arbeidsrecht, in de situatie van een contractconflict tussen een werknemer en een werkgever van een organisatie.

Een advocaat contractenrecht kan een adviserende rol vervullen voor cliënten, maar ook procederen als een werknemer bijvoorbeeld niet tot een oplossing komt met een werkgever. In zo’n geval zal een advocaat contractenrecht een gang naar de rechtbank maken om het probleem aan een rechter voor te leggen.

Advocaat contractenrecht worden: welke opleiding volgen?

Om aan de slag te kunnen gaan als advocaat contractenrecht dien je een rechtenstudie te hebben gevolgd aan een Nederlandse universiteit. Er zijn in Nederland verschillende universiteiten die deze studie aanbieden. Vaak ben je er met het afronden van de rechtenstudie nog niet.

Je moet na je bacheloropleiding namelijk ook nog een stageopleiding volgen, waarbij je gedurende drie jaar met een bestaand advocatenkantoor meeloopt. In deze periode mag je al wel strafzaken behandelen, maar sta je nog onder toezicht van een ervaren advocaat (de patroon). Beginnende advocaten worden in deze drie jaar nog een advocaat-stagiaire genoemd en mogen nog niet aan een eigen advocatenkantoor beginnen.

Tijdens het eerste jaar van deze tweede driejarige opleiding volg je de beroepsopleiding advocatuur, waarmee je jezelf verder specialiseert. De bacheloropleiding Rechten is erg breed, omdat je na deze studie zowel in de advocatuur, als in de rechtelijke macht terecht kunt komen. De tweede driejarige opleiding zorgt ervoor dat je je verder specialiseert en een richting binnen het Nederlands recht kiest.

De laatste twee jaar van je tweede driejarige opleiding zijn gericht op een specifiek vlak van de advocatuur, waarbinnen je verschillende verdiepende cursussen volgt. Na het succesvol afronden van de gehele opleiding kun je je aanmelden voor het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten en mag je als zelfstandig advocaat aan de slag gaan.

Past het beroep advocaat contractenrecht bij mij?

Om te bepalen of het beroep advocaat contractenrecht goed bij je past moet je allereerst voor jezelf bepalen of het je interessant lijkt om je zes jaar lang te verdiepen in het Nederlands recht. In de eerste drie jaar van je opleiding krijg je met alle soorten Nederlands recht te maken en verdiep je je dus nog niet in het contractenrecht. De kans is groot dat je in deze periode wetboeken moet lezen die je minder aanspreken. Je moet over voldoende motivatie beschikken om hier doorheen te komen.

Daarbij moet je veel geduld hebben en duidelijk kunnen maken voor welke punten je staat tijdens een proces. Bij een proces zijn altijd meerdere partijen betrokken, waarbij het erg belangrijk is om de verdediging van je eigen partij zo duidelijk en scherp mogelijk op te voeren om een zaak te kunnen winnen. Hierbij dien je op een geduldige en respectvolle wijze met de betrokken partijen om te gaan. Niet iedereen kan dit geduld even goed opbrengen.

Benodigde competenties en vaardigheden

Een advocaat gespecialiseerd in contractenrecht moet over een breed scala aan competenties en vaardigheden beschikken:

  1. Diepgaande kennis van contractenrecht: Een grondig begrip van de principes en nuances van contractenrecht.
  2. Analytische vaardigheden: Het vermogen om complexe juridische documenten en situaties te analyseren.
  3. Detailgerichtheid: Nauwkeurigheid bij het opstellen en beoordelen van contracten.
  4. Communicatievaardigheden: Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden voor het adviseren van cliënten en het onderhandelen over contracten.
  5. Probleemoplossend vermogen: Creatief en praktisch oplossen van juridische vraagstukken gerelateerd aan contracten.

Geschikte persoonstypen

DISC-type

Wil jij graag weten of je wel het juiste DISC-type bent voor het beroep advocaat contractenrecht? Houd er rekening mee dat sommige van deze aspecten, zoals Enneagram type, DISC kleur en MBTI type, subjectief en niet specifiek voor elk beroep zijn.

Rood (Dominantie - D):

Kenmerken: Assertief, resultaatgericht, vastberaden, risiconemend.

Geschikt voor beroepen waarin leiderschap, snelle besluitvorming en het overwinnen van uitdagingen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld: CEO, manager, ondernemer, advocaat, verkoopdirecteur.

Blauw (Conformisme - C):

Kenmerken: Nauwkeurig, analytisch, systematisch, diplomatiek.

Geschikt voor beroepen waarin aandacht voor detail, nauwkeurigheid en analytisch denken belangrijk zijn. Bijvoorbeeld: accountant, ingenieur, programmeur, wetenschapper, data-analist.

Het is belangrijk om op te merken dat hoewel bepaalde DISC-kleuren kunnen corresponderen met kenmerken die nuttig zijn in bepaalde beroepen, individuen met een verscheidenheid aan DISC-typen succesvol kunnen zijn in allerlei soorten werk. DISC is meer een hulpmiddel voor zelfbewustzijn en teamdynamiek, en minder een strikte richtlijn voor beroepskeuze.

Weet je niet zeker wat voor DISC-type jij bent, doe dan een DISC persoonlijkheidstest!

Enneagram Type

Of wil jij juist graag weten of je wel het ideale Enneagram-type bent voor het beroep advocaat contractenrecht?

Type 1 - De Perfectionist:

Kenmerken: Consciëntieus, verantwoordelijk, verbeteringsgericht.

Geschikt voor beroepen waar nauwkeurigheid en hoge kwaliteitsnormen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld: auditor, redacteur, ingenieur, kwaliteitscontroleur.

Type 8 - De Uitdager:

Kenmerken: Zelfverzekerd, sterk, beschermend.

Geschikt voor beroepen waarin leiderschap en het vermogen om invloed uit te oefenen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld: CEO, projectmanager, advocaat, coach.

Hoewel bepaalde Enneagramtypes goed passen bij sommige banen of beroepen, kan iedereen met elk Enneagramtype in veel verschillende beroepen succes hebben. Het Enneagram helpt vooral bij zelfkennis en kan je daarbij helpen bij kiezen van een baan.

Weet je niet zeker wat voor Enneagram-type jij bent, doe dan een Enneagram test!

MBTI Type

Ook als je wil weten of jij wel het MBTI-type bent voor het beroep advocaat contractenrecht vind je hier!

INTJ (Architect):

Kenmerken: Analytisch, onafhankelijk, strategisch denker.

Geschikt voor beroepen zoals softwareontwikkelaar, ingenieur, wetenschappelijk onderzoeker.

ENTJ (Bevelhebber):

Kenmerken: Assertief, efficiënt, strategisch.

Geschikt voor leiderschapsrollen, management, consultancy.

Het is belangrijk om te onthouden dat MBTI-persoonlijkheidstypen algemene richtlijnen zijn en dat individuen van elk type succesvol kunnen zijn in een breed scala aan beroepen. Persoonlijke interesses, vaardigheden en andere factoren spelen ook een grote rol bij het kiezen van een carrière.

Weet je niet zeker wat voor MBTI-type jij bent, doe dan een MBTI test!

Vacatures voor een advocaat contractenrecht

Advocaten contractenrecht zijn altijd noodzakelijk! Er zullen om deze reden ook altijd vacatures voor een advocaat contractenrecht worden aangeboden. Veel van deze vacatures worden aangeboden door grote advocatenkantoren, waar ook advocaten met andere specialisaties werkzaam zijn. Vaak kiezen beginnende advocaten ervoor om eerst bij een bestaand advocatenkantoor aan de slag te gaan, alvorens zij eventueel een eigen advocatenkantoor beginnen.

Het is erg belangrijk om een goede naam op te bouwen binnen de advocatuur in Nederland, om er zeker van te zijn dat mensen in je hulp en diensten geloven. Vaak kiezen mensen die hulp van een advocaat contractenrecht zoeken namelijk voor een partij waarmee zij via iemand anders in contact zijn gekomen. Des te meer cliënten je in het verleden succesvol ondersteund hebt, des te groter is de kans dat kennissen van die cliënten ook voor je hulp kiezen.

Salaris van een advocaat in contractenrecht

Het salaris van een advocaat in contractenrecht kan sterk variëren afhankelijk van ervaring, locatie, en de aard van de werkgever:

  • Minimumsalaris: Voor beginnende advocaten in contractenrecht ligt het startsalaris meestal rond de €2.500 tot €3.500 bruto per maand.
  • Maximaal salaris: Ervaren advocaten, vooral die werkzaam in grote advocatenkantoren of gespecialiseerd in complexe contractuele kwesties, kunnen salarissen verwachten van €6.000 tot €10.000 per maand of meer.

Deze cijfers zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van individuele kwalificaties en marktomstandigheden.

Veelgestelde vragen

Een juridische opleiding op universitair niveau is vereist, gevolgd door specialisatie in contractenrecht, die kan bestaan uit aanvullende cursussen, trainingen of praktijkervaring.

Essentieel zijn sterke analytische vaardigheden, aandacht voor detail, uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden, en het vermogen om complexe juridische informatie te begrijpen en uit te leggen.

Zij specialiseren zich in zaken zoals het opstellen van commerciële contracten, het onderhandelen over contractvoorwaarden, het adviseren bij contractbreuk en het oplossen van contractuele geschillen.

De uitdagingen bestaan uit het navigeren door complexe juridische en commerciële kwesties. De voldoening komt van het helpen van cliënten bij het veiligstellen van hun contractuele belangen en het succesvol oplossen van geschillen.

Plaats een reactie