Beroepen.nl » Beroepen in de Zorg
Beroepen Blog

Beroepen in de Zorg

beroepen zorg

De zorg in Nederland verandert snel. Waar vroeger de ziekte van de patiënt centraal stond, draait het nu om zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Hierbij houdt de patiënt de eigen regie in handen. De bevolkingsgroei vraagt gespecialiseerde zorgverleners en zorgdeskundigen binnen de gehandicaptenzorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, ziekenhuizen en andere instellingen. Er zijn meer dan 200 verschillende zorgberoepen.

Van activiteitenbegeleider tot budgetconsulent

De activiteitenbegeleider houdt zich bezig met activiteiten en tijdsbesteding van patiënten binnen de jeugdzorg, thuiszorg of geestelijke gezondheidszorg. Ook kun je werkzaam zijn in een verpleegtehuis of bejaardentehuis. Je volgt een opleiding op mbo-niveau, eventueel gevolgd door een hbo-opleiding. Je bent creatief, ondernemend en vindt het leuk om met verschillende mensen in contact te komen.

De agogisch medewerker GGZ helpt mensen die gedwongen zijn opgenomen of met een verslaving rondlopen. Je werkt binnen de geestelijke gezondheidszorg en begeleidt deze mensen naar een beter leven. Dit doe je door ze te ondersteunen bij hun dagelijkse bezigheden. Een opleiding op mbo-niveau is voldoende.

Het meest bekende beroep in de thuiszorg is de alfahulp. Hierbij help je mensen met het huishouden, waardoor ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De alfahulp heeft een opleiding op mbo-niveau gevolgd, overigens is dit geen vereiste.

De ambulant hulpverlener begeleidt cliënten in hun thuissituatie, op school of op het werk. Hierbij werk je met jongeren , volwassenen of ouderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Je volgt een opleiding op mbo-, hbo-bachelor of hbo-masterniveau.

De apotheker weet alles over medicijnen. Hierbij ben je werkzaam voor een bedrijf of ziekenhuis. Je volgt een opleiding wo-master. De apothekersassistente geeft voorlichting en helpt met het uitdelen van geneesmiddelen. Als apothekersassistent heb je een opleiding op mbo-niveau gevolgd.

Als ambulancemedewerker heb je de keuze uit de beroepen ambulanceverpleegkundige of ambulancechauffeur. Je weet snel te handelen, ook in moeilijke situaties. De ambulanceverpleegkundige volgt een opleiding post-mbo, post-hbo of post-vp.

Steeds meer kinderen en jongeren kampen met gehoorproblemen. De audioloog voert gehoortesten uit. Hierbij ben je werkzaam in een ziekenhuis en werk je op mbo-niveau. De audicien bekijkt welk gehoorapparaat het meest geschikt is.

De bewindvoerder werkt binnen de welzijn en maatschappelijke dienstverlener. De rechter wijst een bewindvoerder aan wanneer iemand zijn financiële problemen niet zelf kan oplossen. Je beslist over de inkomsten en uitgave van je cliënt. Je kunt bewindvoerder worden, door een opleiding tot bewindvoerder te volgen en is mogelijk op mbo- en hbo-niveau. Vaak komen mensen met financiële problemen eerst bij een budgetconsulent terecht. Ook hierbij help je mensen inzicht te krijgen in hun financiële situatie.

Werken als cardioloog of fysiotherapeut

Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1. De cardioloog houdt zich bezig met het diagnosticeren en behandelen van verschillende hart en vaatziekten. Hierbij ben je werkzaam in een ziekenhuis. Hiervoor is een opleiding wo-bachelor of masterniveau nodig.

Ook de chirurg is werkzaam in een ziekenhuis. Je opereert patiënten met verschillende aandoeningen of ziekten. Je werkt samen binnen een team van artsen en hebt een opleiding wo-bachelor of wo-master gevolgd.

Steeds meer mensen met een huidaandoening komen in het ziekenhuis terecht. De dermatoloog behandelt deze patiënten. Het kan hier om eczeem gaan, maar ook een ernstige ziekte zoals huidkanker. Als dermatoloog heb je een opleiding wo-bachelor of wo-master gevolgd.

Als diëtist of gewichtsconsulent adviseer je over voeding in relatie tot de gezondheid. Hierbij ben je werkzaam in een ziekenhuis, verpleeghuis of geestelijke gezondheidszorg. Ook als zelfstandige kun je aan de slag. Het beroep diëtist is niet beschermd. De titel diëtist is wel beschermd, hiervoor volg je een opleiding op hbo-niveau.

De ergonoom meet een gezonde lichaamshouding. Hierbij adviseer je en reik je hulpmiddelen aan. De fysiotherapeut adviseert en behandelt mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een fysiotherapeut of sport fysiotherapeut. Je volgt een opleiding op mbo- en hbo-niveau of wo.

Tussen gedragswetenschapper en kraamverzorgende

De gedragswetenschapper houdt zich bezig met het menselijk gedrag en gedragsproblemen. Hiervoor volg je een opleiding op wo- of hbo-niveau.

Binnen het gezin zijn er diverse beroepen zoals gezinsouder, gezinsverzorgende en gezinsvoogd. Je werkt met kinderen, jongeren of bejaarden. Hiervoor volg je een opleiding op mbo- of hbo-niveau. Deze beroepen zijn werkzaam in de welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Een bijzonder beroep is gipsverbandmeester. In samenwerking met een chirurg, orthopeed of arts leg je een gipsverband aan. Je bent werkzaam in een ziekenhuis en hebt een opleiding op mbo- of hbo-niveau gevolgd.

De gynaecoloog houdt zich bezig met vrouwen aandoeningen, onvruchtbaarheid en verloskunde. Een veelzijdig beroep waarbij je na een wo-opleiding werkzaam bent in een ziekenhuis.

Steeds vaker komen mensen met verschillende klachten bij een homeopathische arts terecht. Hierbij hanteer je een natuurlijke methode om klachten te behandelen. Dit beroep is niet beschermd, toch is beter een wo-opleiding te volgen. Na deze opleiding kun je je werkzaamheden in een ziekenhuis uitvoeren.

De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor mensen met lichamelijke of psychische klachten. Je werkt in de eerstelijnszorg of thuiszorg. Hierbij volg ik je een universitaire opleiding geneeskunde met een vervolgopleiding medische specialisatie tot huisarts.

Op de intensive care zijn verschillende zorgberoepen mogelijk waaronder IC verpleegkundige of kinderverpleegkundige. Je verzorgt mensen met ernstige ziekten of die in een levensbedreigende situatie verkeren. Je werkgebied is het ziekenhuis, maar pas na het volgen van een opleiding post-mbo, post-hbo en post-vp. Ook de internist werkt in een ziekenhuis waarbij je patiënten met verschillende aandoeningen onderzoekt en behandelt. De aankomende internist volgt een opleiding wo-bachelor of wo-master.

Als kno-arts behandel je alle aandoeningen met betrekking tot de keel, neus en oren. De kno-arts werkt in het ziekenhuis. Hiervoor is een opleiding wo of hbo vereist.

Een dankbaar beroep is die van kraamverzorgster. Je assisteert tijdens de bevalling en begeleidt moeder en kind gedurende de eerste dagen. Je werkt in de thuiszorg en volgt een opleiding op mbo-niveau.

Logopedist of psychotherapeut, waar kies je voor

De logopedist werkt met hele jonge kinderen tot ouderen. Je werkt met mensen met taal- en spraakstoornissen, maar ook met gehoorstoornissen. Hierbij leer je mensen opnieuw of goed communiceren. Je werkt niet alleen in een ziekenhuis of binnen de kinderopvang maar ook in de eerstelijnszorg. Hiervoor volg je een opleiding op hbo-niveau of wo-master.

De longen zijn zeer belangrijke organen. Als longarts diagnosticeer en behandel je mensen met aandoeningen of ziekten. Hierbij werk je in een ziekenhuis, na het volgen van een wo-bachelor of wo-masteropleiding. Een vergelijkbaar beroep is die van longverpleegkundige.

De mondhygiënist zorgt voor een goede mondgezondheid. Hierbij werk je bij een tandarts of praktijk voor mondhygiëne. Een opleiding op mbo- en hbo-niveau is een vereiste.

Als neuroloog houd je je dagelijks bezig met aandoeningen aan de hersenen, het ruggenmerg en zenuwen en spieren. Je bent werkzaam in een ziekenhuis. Vooraf volg je een wo-opleiding.

De oogarts helpt mensen met lichte tot ernstige oogklachten. Je voert niet alleen onderzoek uit maar zal ook regelmatig opereren. Hierbij werk je vanuit het ziekenhuis. Vooraf volg je een wo-opleiding. De opticien voert oogmetingen uit en werkt op mbo-niveau. De opticien werkt vooral voor een bedrijf.

Als pedagogisch medewerker sta je klaar voor kinderen en jongeren. Je werkt in de welzijn en maatschappelijke dienstverlening of geestelijke gezondheidszorg. Je helpt en ondersteunt bij de ontwikkeling van het kind, hiervoor volg je een opleiding op mbo- of hbo-niveau.

Binnen de psychiatrie zijn verschillende beroepen mogelijk waaronder psychiater, psycholoog of psychotherapeut. De psycholoog houdt zich bezig met menselijk gedrag en hersenenprocessen, terwijl de psychiater zich richt op mentale stoornissen. Voor deze beroepen volg je een hbo- of wo-opleiding psychologie.

Aan de slag als radioloog of tandarts

De radioloog werkt voornamelijk met röntgenstralen. Je maakt beelden van patiënten en stuurt deze door naar de behandelende arts. De radioloog heeft een wo-opleiding gevolgd en werkt in het ziekenhuis. De radiotherapeut-oncoloog bestraalt mensen met een kwaadaardige aandoening. Ook hiervoor volg je een wo-opleiding.

Als sociaal dienstverlener los je problemen op voor cliënten. Een mbo-opleiding geeft toegang tot dit beroep in de welzijn en maatschappelijke dienstverlening of geestelijke gezondheidszorg. Aanverwante beroepen zijn sociaal pedagogisch werker en sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

Op de spoedeisende hulp ben je werkzaam als verpleegkundige of SEH-arts. Je weet snel te handelen en redt mensenlevens. De verpleegkundige volgt een opleiding variërend van post-mbo tot hbo-bachelor. De SEH-arts volgt een opleiding wo-bachelor of wo-master.

Ook binnen de sport zijn er veel beroepen te vinden waaronder sport- en bewegingsleider, sportfysiotherapeut of sportarts. Je werkt in een ziekenhuis, verpleeghuis of binnen de maatschappelijke dienstverlening. Hierbij volg je een opleiding die varieert van mbo tot hbo of wo-master.

Als tandarts ben je altijd bezig met het gebit. Je volgt een wo-opleiding. De tandartsassistente heeft een opleiding op mbo-niveau gevolgd. Als tandtechnicus maak en repareer je corrigerende middelen voor het gebit. Ook hierbij volg je een opleiding op mbo-niveau.

Van uroloog tot woonbegeleider

De uroloog houdt zich bezig met aandoeningen aan de urinewegen of de nieren. Hierbij werk je na het volgen van een wo-opleiding in een ziekenhuis.

Als verloskundige begeleid je vrouwen tijdens de zwangerschap en bevalling, maar ook in de eerste dagen na de bevalling. Je werk binnen de eerstelijnszorg of in een ziekenhuis. Je volgt vooraf een opleiding op hbo-niveau.

Wil je werken als verpleegkundige, dan zijn hier voldoende beroepen in te vinden. Denk hierbij aan een verpleegkundige in de gehandicaptenzorg, medische zorg of binnen de psychiatrie. De werkgebieden zijn verschillend, je volgt een hbo-opleiding of soms alleen de mbo-opleiding.

Een populair beroep is verzorgende IG. Hierbij werk je in de thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg of in een verpleeghuis. Je verzorgt en begeleidt cliënten en voert enkele verpleegtechnische handelingen uit. Hiervoor volg je een opleiding op mbo-niveau.

De woonbegeleider werkt binnen de jeugdzorg, gehandicaptenzorg of welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Ook is het mogelijk dat je in de geestelijke gezondheidszorg terecht komt. Je helpt en begeleidt cliënten tot het zelfstandig wonen. Een mbo- of hbo-opleiding is hiervoor nodig.

Natuurlijk zijn er nog veel meer interessante beroepen binnen de zorg te vinden. Denk hierbij aan ziekenhuisarts, verslavingsarts, trajectbegeleider maar ook orthodontist.

Heb je vragen over Beroepen in de Zorg?

Heb je het artikel zojuist gelezen, maar zit je nog met vragen omtrent 'Beroepen in de Zorg', of wil je graag een opmerking toevoegen? Laat die dan hieronder achter. Wij en andere bezoekers zullen proberen zo snel mogelijk jouw opmerking of vraag te beantwoorden!

Klik hier om te reageren